Gode historier

En god energihistorie tager form…

20. maj 2015

Nogle gange kræver EU-projekter stor tålmodighed – både når pengene skal søges, og når projektet skal igangsættes. Men det betaler sig!

For knapt et år siden godkendte Europa-Kommissionen efter indstilling fra Den Europæiske Investeringsbank et kæmpestort projekt, hvor 11 midtjyske kommuner, to hospitaler og Region Midt gik sammen om en lang række tiltag inden for energibesparelser. Det har fået navnet CeDEPI.

De 11 kommuner havde forskellige ønsker til, hvad de ønskede at investere i – fra vejbelysning til energibesparelser i bygninger og transport. Det, der forenede projekterne, var, at de hver især og tilsammen gav store energi- og CO2-besparelser.

Investeringer i stor skala

Den samlede, planlagte investeringssum var knapt 431 mio. kr., og desuden opnåede konsortiet et tilskud på i alt 17,1 mio. kr., der skal bruges til administration samt intern og ekstern rådgivning. Man har ifølge reglerne tre år til enten at gøre projekterne færdige eller sikre sig, at kontrakterne er på plads. Reglerne er også, at man skal gennemføre investeringer i den lovede størrelsesorden, men at det er muligt at flytte rundt på formålene, hvis situationen har ændret sig. Tanken fra EU’s side er ikke, at man skal investere i bestemte energieffektiviseringsformål, men at der globalt set skal ske en investering, der nedbringer energiforbruget og CO2-udledningen. Konsortiet er nu ved at udmønte de konkrete projekter, som er lidt forskellige – også hvad angår modenhed, men ikke mere forskellige end at de falder inden for projektets rammer.

Store investeringer kræver god organisering

Med så stor en opgaveportefølje, så mange parter og så høje investeringer kræver det en god organisering. Dertil kommer, at Investeringsbanken løbende følger med i, at tilskuddet meget præcist går til gennemførelsen af investeringerne.

Så for at imødekomme det krav påtog Region Midt sig fra starten at koordinere projektet. Der blev ansat en projektleder og to yderligere i sekretariatet, der har ansvar for at udarbejde retningslinjer til kommunerne og godkende projekterne samt – ikke mindst – at stå til regnskab over for Europa-Kommissionen. Foruden projektledelsen, kontakten til institutionerne i Bruxelles og Luxembourg blev der også ansat fem eksperter, som rådgiver i de konkrete projekter, og som er udstationeret i de deltagende kommuner på skift. Denne måde at organisere projektledelsen på tager sigte på at skabe så stor viden som muligt, som kan komme flest kommuner til glæde.

Videndeling

En vigtig del af et EU-projekt er formidling af den viden, som opnås i projektets levetid. Det er et krav fra EU. CeDEPI har allerede oprettet en webside – www.cedepi.rm.dk – og er ved at udarbejde en brochure om projektet. Derudover har CeDEPI taget initiativ til at samle andre projekter af samme slags, der har fået den slags støtte fra EU til et fællesmøde. Tanken er løbende at dele erfaringer og succeshistorier med hinanden.

Hvordan hjælper CDEU?

For ca. fem år siden lancerede Europa-Kommissionen en særlig slags projektstøtte, hvor støttemodtageren forpligter sig til store investeringer i fx energibesparelser mod til gengæld at kunne søge teknisk assistance. CDEU tog chancen for at informere om denne mulighed, og resultatet er, at der i Midtjylland er opnået støtte til fem projekter: ét på transportområder (Letbanen i Aarhus), tre på vejbelysning og bygningsrenovering (CeDEPI og to i Aarhus) og ét på biogasområdet i Ringkøbing-Skjern. CDEU har været involveret på forskellig måde i alle projekter – fra skrivning (sammen med tekniske eksperter i regionen) til kontakt og facilitering af kontakten til Investeringsbanken og andre banker, hjælp til afklaring af div. uklarheder og spørgsmål.

Hvad kan du fremadrettet?

Europa-Kommissionens initiativ var noget af en trendsætter, og hvis man vil vide mere om denne ordning, der hedder ELENA, kan man se her: http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm. Foruden denne ordning, som administreres af Den Europæiske Investeringsbank, er der tilsvarende ordninger under forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020.

Hvis du vil vide mere om EU’s støtteordninger, er du velkommen til at kontakte CDEU på info@centraldenmark.eu, og hvis du vil vide mere om CdDEPI, er du velkommen til at kontakte sekretariatet her.

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst