Gode historier

En halv milliard kroner fra Bruxelles til Midtjylland

4. september 2015

BRUXELLES: Midtjyllands EU-kontor har netop rundet en milepæl ved at have hentet over en halv milliard kroner i økonomisk støtte fra EU til en lang række projekter i Midtjylland i løbet af kontorets 8 års levetid. Et proaktivt fokus på erhvervslivet har været en nøgle til successen.

Midtjyllands EU-kontor, CDEU, har hjulpet midtjyske virksomheder, kommuner, skoler og institutioner til i alt 501 mio. kroner i støtte i løbet af de sidste 8 år. Kontoret har i samme periode kostet Region Midt og kommunerne 49 mio. kr. svarerende til 10% af udbyttet det har hentet fra Bruxelles.

”Det her er et tydeligt bevis på, hvordan EU kan hjælpe Midtjylland til vækst. At være fysisk til stede i Bruxelles har været altafgørende for succesen. Vi er tæt på dem, der fordeler midlerne, og det gør, at vi kan give de rigtige informationer og har adgang til gode udviklingspartnere fra andre lande i de projekter vi arbejder med”, siger Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU.

CDEU beskæftiger 7 medarbejdere, hvoraf 1 er placeret i Midtjylland. Kontoret arbejder for at skabe adgang til EU’s mange finansieringskilder og til samarbejdspartnere, viden og erfaring fra andre EU-lande.

CDEU var det første danske regionale kontor, som i forbindelse med EU-støtte til erhvervslivet, proaktivt opsøger private virksomheder via initiativet iFacilitator. Lars Holte Nielsen fortæller, at det især har gjort det enklere og mindre bureaukratisk for små og mellemstore virksomheder at søge EU-penge til udviklingsprojekter.

”Målet fremadrettet er at blive mere involveret i udformningen af nye projekter samtidig med, at vi stadig har fokus på at informere og facilitere internationale kontakter. Vi har opbygget en enorm viden og kendskab til EU og det internationale miljø. Vi ved, hvordan man skaber og formulerer et projekt så sandsynligheden for, at det lykkes at trække EU-midler til finansieringen øges markant. Men derudover handler det ikke kun om penge men også om at skabe netværk, dele viden og skabe bedre betingelser for projektets slutresultat”, siger Lars Holte Nielsen.

FAKTA:

Siden 2007 har CDEU hjulpet til at sikre:

 • 207 mio. kr. til Midtjyllands erhvervsliv
 • 137 mio. kr. til infrastrukturprojekter
 • 84 mio. kr. til uddannelse og arbejdsmarkedsrelaterede projekter
 • 64 mio. kr. til klima- og miljøforbedrende indsatser
 • 4 mio. kr. til kulturområdet
 • 5 mio. kr. til øvrige projekter

For yderligere oplysninger kontakt:

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

mobil: +32 486 17 69 58

email: lhn@centraldenmark.eu

EKSEMPLER PÅ CDEU PROJEKTER:

Erhvervsprojekter

 • KM Rustfri har fået 2,9 mio. kr. til demonstration af en nyudviklet hydraulisk motor til sanitære ventiler inden for mejerier, bryggerier og farmaceutiske virksomheder, og senere modtaget 5,5 mio. kr. til at udbrede teknologien i markedet.
 • Bigadan har modtaget 10,3 mio. kr. til udvikling af en omkostningseffektiv biogasfremstilling fra gylle.
 • Agrifarm A/S har modtaget 10 mio. kr. til udvikling af et lugtfrit svinestald-koncept.

Infrastrukturprojekter

 • Inden for transportsektoren kan fx nævnes Aarhus letbane som har fået 14,3 mio. kr. i tilskud. 

Kultur- og uddannelsesrelateret projekter

 • Fiskerimuseet i Thyborøn og Jordbrugsuddannelsescentret i Beder har hver modtaget omkring en halv million kroner til udvikling af nye kurser for erhverv tilknyttet fiskeriet (Fiskeriskolen) og til indsamling og videndeling af gode eksempler på, hvordan man i erhvervsskoler kan få flere til at gennemføre uddannelsen (Jordbrugsuddannelsescentret).
 • Horsens Gymnasium og Industrimuseet i Horsens har fået del i ca. 1,5 mio. kr., som skal vise vejen frem for nye samarbejder mellem skoler og kulturinstitutioner. 

Klima- og miljøforbedrende projekter

 • 11 midtjyske kommuner og Region Midtjylland har modtaget over 17 mio. kr. i støtte til omfattende energibesparende tiltag i bygninger, energirenovering af gadebelysning samt udrulning af elbiler.
 • BioEnergi Vest A/S har fået bevilliget 112 mio. kr. til udvikling af decentrale biogasanlæg
 • Aarhus fik bevilliget knap 20 mio. kr. til at gennemgå kommunale bygninger og skabe unikke løsninger, der nedbringer bygningernes CO2-belastning markant.