God historie

Energibyer til inspirationsdag om nye EU-programmer

4. november 2020

Onsdag den 4. november fik de øverste klima-/energiansvarlige i de 7 danske energibyer mulighed for at lære nærmere om potentialerne i de kommende EU-programmer. Det skete til en online inspirationsdag, der var arrangeret af CDEU i tæt samarbejde med de øvrige danske, regionale kontorer i Bruxelles (Dacob), og som satte fokus på vigtigheden af tidlig viden. 

Fra Midtjylland deltog Ringkøbing-Skjern, Horsens og Skive Kommuner i inspirationsdagen, og fra resten af landet var der deltagelse fra Frederikshavn, Høje Taastrup, Middelfart og Sønderborg. 

Det her er et godt eksempel på, at den tidlige viden, som vi kan indhente via vores netværk og tilstedeværelse i Bruxelles, kan gives videre og give konkret værdi for vores danske aktører.

En af oplægsholderne på dagen var CDEU’s forskningskonsulent Rikke Edsjö, som talte for gruppen om EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe.

Tidlig viden giver konkret værdi 

På programmet var ligeledes en række andre, kommende programmer, som energibyerne har særlig interesse i, såsom EU’s program særligt for klima, natur og miljø, LIFE:  

  • Vi samarbejder blandt de regionale, danske EU-kontorer i Bruxelles (Dacob) for at få danske aktører på banen og sikre deres deltagelse i EU-projekter. Det her er et godt eksempel på, at den tidlige viden, som vi kan indhente via vores netværk og tilstedeværelse i Bruxelles, kan gives videre og give konkret værdi for vores danske aktører. Eksempelvis havde vi på dagens program inviteret EU-agenturet EASME, der kunne fortælle energibyerne om en ændring i EU’s kommende LIFE-program, der vil få tilføjet et nyt kapitel om Clean Energy Transition. Den form for viden er jo guld værd, når man som energibyerne skal forberede sig forud for EU-programmernes egentlige lancering, forklarer Rikke Edsjö og uddyber:

    Den, der er bedst forberedt, kan også bedst positionere sig forud for sin ansøgning og dermed forbedre sine chancer for at komme med i partnerskaber og projekter.

  • Den, der er bedst forberedt, kan også bedst positionere sig forud for sin ansøgning og dermed forbedre sine chancer for at komme med i partnerskaber og projekter. Mange af eksempelvis de europæiske partnerskaber i Horizon Europe fastlægger strategiske forsknings- og innovationsdagsordener, så der er al mulig god grund til at være med i dem, ligesom det også kan være et sted at finde relevante partnere.  

Venter på vedtagelse 

Netop nu står vi mellem to programperioder og afventer, at budgetrammen for 2021-2027 færdigforhandles mellem Rådet og Europa-Parlamentet, så programmerne kan vedtages og træde i kraft, samt at EU’s budget for 2021 kan fastlægges. Programmerne vil blive forsinket i forskellig grad.  

For Horizon Europe forventes arbejdsprogrammerne for 2021-2022 offentliggjort ultimo marts 2021. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling