Aktuelt

EU lancerer høring forud for ambitiøs kræftplan

5. februar 2020

Den 4. februar var World Cancer Day, og Europa-Kommissionen brugte anledningen til at lancere en høring, der skal lede op til en europæisk kræftplan. Lanceringen skete på højeste niveau med President Ursula von der Leyen og sundhedskommissær Stella Kyriakides, og budskabet er, at Kommissionen ønsker at høre fra alle – især de borgere og regioner, som man ikke typisk er i dialog med.

Mange flere kræfttilfælde kan forebygges

Grunden til EU’s fornyede og nu meget insisterende fokus på kræft er, at der 3,5 millioner europæere hvert år bliver diagnostiseret med kræft, og at 1 million europæere hvert år dør af kræft. Hvad mere er, at 40 % af alle kræfttilfælde kan forebygges, men kun 2% af de samlede sundhedsudgifter i Europa bruges til forebyggelse. Der er med andre ord nok at tage fat på.

Vil sætte ind på en række områder

Kommissionens indsats vil dels handle om at bygge videre på eksisterende nationale initiativer og dels at sikre bedre koordinering og udveksling af best practices mellem landene, men Kommissionen ønsker også at bevæge sig ind på nye områder. Man vil sikre, at ny teknologi og kunstig intelligence bliver sat målrettet og rigtigt ind, ligesom forskningen vil få en central rolle. For begge områder vil forsknings- og innovationsprogrammet Horizon Europe spille en afgørende rolle. Med henblik på netop at sikre, at forskningen kan komme længst muligt, etableres European Health Data Space.

Skal adressere fire hovedområder

Den europæiske kræftplan bliver præsenteret i sidste kvartal af 2020 – og det er på høje tid, da den seneste europæiske kræftplan er 30 år gammel. Den nye plan vil adressere fire hovedområder: Forebyggelse, diagnosticering, behandling, og livskvalitet for både patienter, overlevende og pårørende.

Tilgå høringen her

Konsultationen er åben i 12 uger, og sideløbende med denne overordnede høring på kræftplanen vil der også de næste 4 uger køre en høring på den roadmap, som Kommissionen vil lancere ift. implementeringen af kræftplanen. Begge høringer kan tilgås på linket her:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_en

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet