God historie

EU-projekt skal gøre ældre mindre ensomme og få dem ud at røre sig

23. januar 2019

Kulturarv og motion – kan det kombineres? JA, lyder det fra DGI Vestjylland, som for første gang har kastet sig ud i et EU-projekt. Projektet hedder ’”Walk a story” og har hele syv internationale partnere, som arbejder sammen om at gøre ældre mindre ensomme, skolebørn og turister mere oplyste– og på at få alle til at bevæge sig i processen.

Andreea Oprea, konsulent ved DGI Vestjylland

I Ulfborg sydvest for Holstebro sidder Andreea Oprea. Som konsulent for DGI Vestjylland står hun i spidsen for afdelingens første, internationale projekt, der skal indsamle og dele kulturarv gennem byvandringer og vandreture. Idéen er blandt andet, at ældre skal aktiveres som historiefortællere for f.eks. skolebørn:

– Seniorerne har typisk en stor viden om det område, som de har boet i igennem mange år, men de skal mobiliseres. Mange er inaktive og ensomme, så idéen var at lave noget spændende, så de kunne blive aktive formidlere, bidrage til et godt formål og samtidig få rørt sig, fortæller Andreea Oprea.

Vestjylland har andre udfordringer end København

Idéen til at søge Erasmus+-støtte fik Andreea Oprea fra et tidligere job i Vestjylland, hvor hun arbejdede med EU-projekter. Hun kommer selv fra en international baggrund og ser det internationale aspekt som en stor force i arbejdet:

– Jeg synes, at det er spændende at høre, hvordan andre arbejder på tværs af lande, for på den måde kan man lære af hinandens erfaringer. I Danmark arbejder vi jo allerede meget med kulturarv, men vi kan ikke nødvendigvis gøre det på samme måde her i Vestjylland, som man kan i Aarhus eller København, for vores udfordringer er nogle andre. Så i projektet her har vi bl.a.fundet en spansk kommune, der har nogle af de samme udfordringer, som vi har i Vestjylland, og dermed kan vi få en ny vinkel på, hvordan opgaverne kan løses.

Projektet kræver et væld af kompetencer

Ringkøbing-Skjern Kommune er testpilot på projektet, der ikke kun drejer sig om at få ældre ud at gå – det retter sig blandt andet også mod øvrige borgere og turister. Idéen er, at lokalkendte skal bidrage med egne, spændende ruter med tilhørende fortællinger og kunne uploade dem til en app, som projektet skal udvikle, og som alle interesserede derefter kan få glæde af. Det sætter store krav til både teknik og formidling, og disse kompetencer har DGI Vestjylland fundet i udlandet:

– Vi ville gerne have en anden NGO med, der minder om DGI, men som havde erfaring med denne form for motionsture, og i Polen lykkedes det os at finde en pendant til DGI, som var med på idéen. En anden af partnerne er et tyrkisk universitet, der arbejder med at bruge fortællinger som kommunikationsværktøj til at formidle sit budskab. Desuden fandt vi en erhvervsskole fra Rumænien, som jeg kendte fra et tidligere projekt, og som er god til både at lave videoer og markedsføre disse. Og til slut fandt vi så en kommune fra Kroatien, som størrelses- og udfordringsmæssigt minder om Ringkøbing-Skjern, og som har fokus på seniorer i sundhedspolitik.

Drømmer om en lang række af internationale projekter

Der deltager desuden en spansk kommune og en spansk virksomhed i projektet, der dermed har i alt 7 europæiske partnere, og som netop har holdt første workshop i Spanien. Projektet skal nu køre frem til marts 2021– og står det til Andreea Oprea, bliver dette blot det første i en lang række af internationale projekter for DGI Vestjylland:

– Jeg håber på baggrund af arbejdet her at kunne inspirere andre kolleger til også at arbejde med Erasmus+ fremadrettet. Der er eksempelvis EU-programmet Erasmus+Sport, hvor mine idrætskolleger i samarbejde med klubber fra andre lande kunne søge om midler til at lave turneringer og stævner. Så jeg håber virkelig, at det her er starten på noget stort – det er min drøm.

Fakta om projektet

Projektet ”Innovative tourism – collecting cultural heritage through intergenerational walks’’ – eller den korte version, ”Walk a story” – skal køre frem til marts 2021 og har med CDEU’s hjælp opnået knap 1,4 mio. kroner i EU-støtte.