Gode historier

EU-støtte til lynafledning i vindmøller

24. juni 2015

Central Denmark EU Office har hjulpet endnu en virksomhed til EU-støtte. Det drejer sig om Herning-virksomheden Global Lightning Protection Services, som nu er på vej med en helt ny form for teknologisk lynafleder til de udsatte vindmøllevinger. Produktet, der påmonteres vingerne, skal beskytte energiproduktionen og sikre mod skader på vindmøllerne.

Med en ny støttebevilling fra fase 1 i EU’s SMV-Instrument på 50.000 EUR indhentet via CDEU kan virksomheden nu færdiggøre konceptet, som bliver det første af sin art på markedet.

Konceptudviklingen, som har en varighed af seks måneder, skal føre til, at virksomheden efterfølgende søger fase-2 midler fra SMV-Instrumentet, hvor beløbet er noget større – typisk mellem 0.5-2.5 mio. EUR. Aktiviteterne vil i så fald indebære demonstration, prototypeudvikling og test af produktet.

Finansiel støtte til EU-ansøgning

Konkurrencen om EU-støtte er hård, så for at få flere og bedre ansøgninger til programmerne fra midtjyske virksomheder, indgik Region Midtjylland i 2013 et samarbejde med Væksthus Midtjylland og CDEU om at yde finansiel støtte til at forberede en ansøgning til SMV-instrument i H2020 og til Eurostars. Støtten kan bruges på egne timer, rejser til møder med udenlandske partnere og til ekstern hjælp til ansøgningsskrivningen.

Global Lightning Protection Services benyttede sig af denne mulighed, da de i februar 2015 søgte og fik tilsagn om de regionale for-projektmidler til støtte til udarbejdelse af selve EU ansøgningen.  Ud over den finansielle støtte blev de samtidigt hjulpet gennem iFaciltator Central Denmark, hvor vores tilknyttede konsulentfirma hjalp Global Lightning Protection Service med at skrive den succesfulde EU-ansøgning.

For-projektmidler

Der kan søges om for-projektmidler under to EU-programmer; Eurostars og SMV-instrument fase 1. Den midtjyske for-projektordning til Eurostars og SMV-Instrumentet betaler 50 % af omkostningerne ved at forberede en ansøgning de to programmer.

Central Denmark EU Office evaluerer løbende for-projekt-ansøgningerne på, om de lever op til kravene for for-projektordningen, samt om den planlagte ansøgning lever op til programmernes minimumskrav. Efter indsendt ansøgning, får virksomheden hurtigst muligt svar på, om for-projektet kan forhåndsgodkendes til støtte, og hvis projektet efterfølgende lever op til ovennævnte kvalitetskrav, udbetales støtten efter indsendt dokumentation for score og udgifter.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst