Gode historier

EU-støtte til udvikling af biogas i Ringkøbing-Skjern

1. november 2013

Bioenergi Vest i Ringkøbing-Skjern kommune har fået bevilget støtte fra Den Europæiske Energieffektiviseringsfond (EEEF) til sit biogasprogram. Projektet, der netop er blevet godkendt, handler om at udvikle biogasproduktion decentralt baseret på husdyrgødning. CDEU har hjulpet Ringkøbing-Skjern (RKSK) i ansøgningsprocessen. Biogasproduktionen er en vigtig brik i Ringkøbing-Skjern kommunes arbejde med at blive selvforsynende med energi i 2020 og med at leve op til EU’s 20-20-20- målsætninger.

RKSK – Biogasmodellen

Ringkøbing-Skjern kommune har vedtaget en ambitiøs energiplan, der har som målsætning at gøre kommunen selvforsynende med energi i 2020. Målet er, at 80 % af husdyrgødningen skal anvendes til biogas inden 2020, og her er Bioenergi Vests model en vigtig brik. Der er tale om et helt nyt koncept for biogas, den såkaldte “Ringkøbing Skjern-model”, hvor biogassen produceres på store gårde (eller på et par gårde sammen) og ledes gennem et ledningsnet til lokale kraftvarmeværk og andre gaskunder. Det er udviklingsaktiviteter som disse, RKSK får støtte til, og som skal gennemføres af Bioenergi Vest.

Første skridt

Som led i projektets første fase skal der skabes grundlag for at etablere tre biogasanlæg (forbundet med to eksisterende anlæg), en biogasledning på 51 km, forbundet til kraftvarmeanlæg. Dette vil føre til en samlet årlig energibesparelse på ca. 89.700.000 kWh, og en reduktion på ca. 21.600 tons CO2. Der er tænkt fem faser i den samlede model. De sidste faser iværksættes senere.

Mange nye jobs

EEEF kom til verden i forbindelse med den økonomiske krise og en af de vigtige parametre er jobskabelse. Og det er netop, hvad der skal komme ud af den nye biogasmodel. Bioenergi Vest forventer den direkte og indirekte skabelse af mere end 1.000 nye jobs og mange afledte, positive effekter for landmændene i kommunen.

Du kan se Deutsche Banks pressemeddelelse her:

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Central Denmark EU Office.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst