Gode historier

EU-tilskud til Silkeborgs arbejde med ’anderkendende samtaler’ på skoleområdet

19. september 2013

Silkeborg kommune har fået godkendt projektet SPrED (Sharing Professional Education), som de har søgt midler til under Comenius Regio-programmet. Sammen med skoler i Leek, UK, skal Silkeborg arbejde med, hvordan ’anerkendende samtaler’ kan bruges som redskab til evaluering af læreres og skolelederes professionelle udvikling. CDEU har hjulpet Silkeborg kommune i ansøgningsprocessen med gennemlæsning af og feedback på ansøgningsteksten.

Målet er at udvikle personalets kompetencer på skoler, gymnasier og universiteter, samt at få lokale myndigheder i LEEK og Silkeborg til at blive bedre til selvevaluering, læring og ansvarlighed i undervisningsmiljøer. Omdrejningspunktet vil være udveksling af praksis med en europæisk dimension inden for rammerne af teorien om ’anerkendende samtaler’ (Appreciative Inquiry). I praksis handler det om, at de britiske skoler skal være ’kritiske venner’ og give feedback på den måde, som skolerne i Silkeborg fungerer på, og omvendt skal skolerne i Silkeborg være ’kritiske venner’ og give deres feedback på måden at drive undervisning på i Leek. På den måde håber kommune og skolerne i Silkeborg at blive bedre til det, de gør. Målet er at lære af hinandens forskellige udgangspunkter.

Fakta

Hele projektet har fået godt 87.000 EUR i tilskud fra EU kommer til at strække sig over to år.

Få mere at vide

Pia Kløjgård Jensen, projektkoordinator i Silkeborg Kommune, e-mail.

Baggrund

Comenius Regio er en pulje under Livslang Læring programmet, hvor kommuner og regioner sammen med skoler og andre institutioner har kunnet søge tilskud til samarbejde med en anden kommune eller region i et andet land. Comenius Regio puljen forsvinder med udgangen af 2013, men erstattes muligvis af noget tilsvarende i det nye Erasmus+-program.

Læs mere om Comenius Regio Partnerskaber her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA