Ansøgningsrunde

EUopSTART: Få 50.000 kr. til at komme godt i gang med jeres EU-ansøgning

2. februar 2022

Overvejer jeres kommune, region, virksomhed eller vidensinstitution at søge EU-støtte fra Horizon Europe-programmet? Og kunne I tænke jer 50.000 kr. til at komme bedst muligt i gang med ansøgningsprocessen? Så kig nærmere på EUopSTART. Programmet er åbent for ansøgninger frem til den 15. marts 2022.

EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, byder på et væld af muligheder for at søge støtte for en meget bred vifte af aktører.

Kom bedst muligt i gang

For at sikre, at arbejdet med at lave en EU-ansøgning kommer bedst muligt fra start, tilbyder Uddannelses- og Forskningsministeriet en rigtig god hjælp i form af programmet EUopSTART.

Programmet tilbydes virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner såsom hospitaler og universiteter, kommuner og regioner. Det har til formål at hjælpe danske aktører med at tage det første skridt på vejen mod støtte fra et af EU’s store programmer, og under EUopSTART kan der søges om tilskud til at få dækket op til 50 % af de udgifter, der er forbundet med forberedelsen af en ansøgning om EU-midler.

Hvad kan der opnås tilskud til?

Der kan søges om tilskud til de udgifter, som I afholder i tilskudsperioden. Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af Horizon Europe-ansøgningen. Udgifterne skal høre til en af følgende tre kategorier: Løn, rejser eller konsulentydelser.

Næste deadline

Næste deadline for EUopSTART ligger den 15. marts 2022 kl. 12.00, og vi beder jer være opmærksom på, at virksomheder højst kan indsende én ansøgning til hver ansøgningsfrist.

Mere information

I kan læse nærmere om EUopSTART hos Uddannelses- og Forskningsministeriet på linket her.

Selve ansøgningen til EUopSTART skal uploades via styrelsens elektroniske ansøgningssystem, e-grant, som I finder på linket her.