Gode historier

Europæisk genom-projekt COGANGS under aarhusiansk ledelse

15. december 2011

Under EU-programmet Research for the benefit of SMEs har CLC bio i Aarhus fået støtte til – i samarbejde med to andre SMV’er og fire europæiske universiteter – at udvikle ny software, der kan blive skelsættende for fremtidens analyse af, hvordan vore gener reguleres.

Selvom der inden for genteknologien i de seneste årtier er sket mange banebrydende gennembrud, er vi stadig langt fra en fuld forståelse af, hvordan generne er reguleret – en viden, der har stor betydning for fx udvikling af ny medicin. Et vigtigt skridt videre er udviklingen af nye metoder til DNA-sekventering, hvor der i dag kan genereres data 10.000 gange hurtigere end for bare få år siden. Men dette stiller også nye krav til databehandlingen.

Det EU-støttede projekt COGANS, med den aarhusianske afdeling af CLC bio som koordinator, har til formål at udvikle en softwarepakke – den såkaldte CONGANGS engine – som kan håndtere op til 1000 genomer. Udviklingen af det rette software kan skabe nye muligheder for analyse og forudsigelser af genreguleringen. Projektet vil kunne tilvejebringe afgørende ny viden og dermed være af stor værdi for life science forskningen både i Danmark og globalt.

Partnere:

CLC bio, BIOBASE GMBH, deCODE genetics, Alfréd Rényi Institute of Mathematics, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford, Novel Computing Systems in Biology LLC og Goettingen University

Samlet budget:

2,23 mio. euro

Støttebeløb:

1,62 mio. euro

Varighed:

1.11.2010 – 31.10.2012

Ansøgningsprocessen blev startet op gennem Central Denmark EU Office systematiserede proces ved navn iFacilitator, som hjælper virksomheder over de første barrierer på vejen mod en ansøgning om støtte fra EU.

Læs mere på COGANGS hjemmeside