God historie

Europæisk kultur- og sundhedsprojekt er nu en realitet: Partnere mødes i Midtjylland

14. marts 2022

CDEU har hjulpet Region Midtjylland med som partner i projektet CultureForHealth. Med 500.000 euro i EU-støtte vil projektet samle erfaringer fra hele Europa for at belyse, hvordan kultur kan bruges til at løfte vores sundhed på en lang række områder. Den 16. – 18. marts skydes projektet i gang med et europæisk partnermøde i Midtjylland.

Intensiv har studerende fra musikkonservatoriet til at spille for patienterne. Foto: Tonny Foghmar

Live musik på intensivafdelingen og fælleslæsning for nye patienter. Det er blot to af de kulturelle tiltag, som bruges til at give patienterne mere velvære på Aarhus Universitetshospital, og derfor bliver netop de to tiltag også vist frem, når de europæiske partnere i projektet CultureForHealth om et par dage skal mødes for første gang.

  • Der er en stigende bevidsthed i EU om den vigtige rolle, som kulturelle aktiviteter og kunst spiller i forhold til at sikre mental sundhed og velvære – både for den enkelte og for samfundet som helhed. Samtidig vokser de politiske ambitioner om at udnytte de positive effekter af kulturelle tilgange til trivsel, fortæller Louise Godt, CDEU’s kulturrådgiver.

Det største kulturnetværk i EU søgte partnere

Så da en ny EU-indkaldelse under overskriften ”Kultur og Sundhed” blev lanceret i foråret 2021, og det største kulturnetværk i EU, Culture Action Europe, kom til CDEU i sin søgen efter projektpartnere, tog CDEU med det samme fat i specialkonsulent Mikkel Ottow fra Region Midtjyllands kulturteam, som fortæller:

  • Vi i Region Midtjylland var allerede i dialog med bl.a. WHO, Cluj Cultural Centre fra Rumænien og University College London om at byde ind på opgaven, men vi manglede partnere, for at det kunne lade sig gøre. Så da vi blev opmærksomme på muligheden for at komme ind i et konsortium ledet af det største kulturnetværk i EU, slog vi til med det samme.

Første gang, at europæiske erfaringer samles så struktureret

Projektet har den sigende titel ‘CultureForHealth,’ og CDEU hjalp i hele ansøgningsprocessen:

  • Hvad end det handler om at mindske stress, forbedre fællesskaber eller om at nedbringe fødselsdepressioner, så er det her projekt meget vigtigt, fordi det er med til at synliggøre, hvad kultur egentlig kan på sundhedsområdet – vel at mærke på europæisk plan: Projektet vil nemlig samle erfaringer fra hele Europa, og det er aldrig før set på en så struktureret måde, fortæller Louise Godt.

Målet er også at råbe beslutningstagere op på både europæisk, nationalt og regionalt plan for at flage, hvordan kultur kan medvirke til at højne livskvaliteten.

Vi har i Region Midtjylland arbejdet indgående med kultur- og sundhedsområdet i flere år og har store ambitioner for feltet. CultureForHealth og de europæiske partnerskaber er en vigtig del af det arbejde og skal være med til at udbrede relevant viden og løsningsmodeller, så endnu flere kan få øjnene op for kulturens kæmpestore potentiale på sundhedsområdet i fremtiden. – Udviklingsdirektør i Region Midtjylland, Kim Kofod Hansen

Første partnermøde i Midtjylland

Det første sted, projektpartnerne i CultureForHealth mødes, er i Midtjylland fra den 16. til den 18. marts 2022. Her skal de blandt meget andet besøge Aarhus Universitetshospital og høre om de to førnævnte tiltag, deltage i workshops og modtage forskeroplæg på Aarhus Universitet, ligesom de skal besøge Den Gamle By og besøge stedets såkaldte demenslejlighed, der bl.a. bruges til undervisning af sundheds- og plejepersonale.

  • Vi glæder os meget til at tage imod de internationale gæster og til at skyde projektet i gang. Vi har i Region Midtjylland arbejdet indgående med kultur- og sundhedsområdet i flere år og har store ambitioner for feltet. CultureForHealth og de europæiske partnerskaber er en vigtig del af det arbejde og skal være med til at udbrede relevant viden og løsningsmodeller, så endnu flere kan få øjnene op for kulturens kæmpestore potentiale på sundhedsområdet i fremtiden, siger udviklingsdirektør i Region Midtjylland, Kim Kofod Hansen.

Om CultureForHealth

Projektet har et højt ambitionsniveau og vil via en forskningsgennemgang afklare kulturens betydning og rolle for trivsel og sundhed, det vil kortlægge best practises på området på både lokalt, regionalt, nationalt og EU-niveau, det vil tilrettelægge en række studiebesøg og rundbordsdiskussioner i partnerlandene Rumænien, Italien og Danmark, og så vil det igangsætte seks pilotprojekter i Danmark, Italien, Rumænien, Slovakiet og Slovenien med sigte på håndtering og behandling af sygdomme samt på sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme for en række livsstadier og aldersgrupper med kulturen i centrum.

Partnere i projektet

Med i CultureforHealth er:

Culture Action Europe, Trans Europe Halles, Region Midtjylland, The Northern Dimension Partnership for Culture, Centrul Cultural Clujean, and Društvo Asociacija.

Projektet kører frem til maj måned 2023.

Læs nærmere om projektet

Hjemmesiden Cultureforhealth.eu vil fremadrettet fungere som et såkaldt ‘europæisk hjem for kultur og velvære’. Det betyder konkret, at siden skal være en let tilgængelig platform, der giver nyttig information, kontakter og materiale til både forskere, praktikere på området og til europæiske beslutningstagere. Hjemmesiden vil udvikle sig løbende i takt med, at projektet skrider frem.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Louise Godt
EU-rådgiver
Kultur