Gode historier

Europæisk sundhed på dagsordenen

22. juni 2016

På billedet ses Sonja Hansen og CDEU’s Lina Christensen i færd med at diskutere udbyttet af de sidste to dages konferencer.

Sonja Hansen fra Aarhus Kommune har tilbragt de sidste to dage i Bruxelles sammen med CDEU’s konsulenter Sarah Eline Hansen og Lina Christensen. Der har stået sundhed på programmet, og de tre har sammen deltaget i to forskellige sundhedskonferencer. Besøget og deltagelsen i de to konferencer er dermed i god tråd med CDEU’s ønske om at medvirke til en stærkere EU-dimension i kommunernes indsats på sundhedsområdet.

To dage i networkingens tegn

De sidste to dage har været to vigtige netværksdage inden for sundhedsprojekter i EU. Sammen med Sonja Hansen fra Omsorg og Sundhed, Center for Frihedsteknologi i Aarhus Kommune, var CDEU’s konsulenter Sarah Eline Hansen og Lina Christensen aktive deltagere på to netværksarrangementer.

Det første arrangement var organiseret af de danske regionale EU-kontorer, som i fællesskab havde bygget et netværksarrangement op omkring best practices og upscaling af EU sundhedsprojekter. Det er første gang, at de danske EU-kontorer organiserer sådan et arrangement på sundhedsområdet, men arrangementet, der delte eksempler ud fra Danmark, Storbritannien og Italien og som tillod nok tid til at netværke, blev hilst bredt velkomment. De danske regionale EU-kontorer gentager succesen med nye emner inden for sundhedsområdet den 15. september og den 5. december 2016.

De fleste deltagere fra dette arrangement fortsatte videre til ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), som var vært for et sundhedspartnersøgningsarrangement. ERRINs arrangement indeholdt en gennemgang af EU’s sundhedsprioriteter og støttemuligheder samt tips til ansøgningsprocessen på sundhedsprojekter og gennemgang af konkrete projekter, der er på jagt efter partnere.

”Sammen har vi fået foldet mulighederne ud”

Både CDEU’s to konsulenter og Sonja Hansen var godt tilfredse med indholdet af de to arrangementer. Sonja Hansen tilkendegav efterfølgende: ”Jeg er kommet i Bruxelles i flere år, og har oplevet andre partnersøgningsarrangementer, men de sidste to dage har skilt sig positivt ud. Det i forhold til at have været meget konkrete på dels, hvad det politiske fokus er, og hvor EU-projekterne kan støtte op om disse mål samt endelig en direkte dialog med nogle af de koordinatorerne, der pt. forbereder eller kører projekter. Det gav god mening for mig at kombinere disse større netværksarrangementer med et personligt møde på Region Midtjyllands EU kontor, hvor vi sammen har fået foldet muligheder ud. Det er en proces, der fortsætter, og jeg ser frem til de næste uger og måneder, hvor vi i Center for Frihedsteknologi i Aarhus kan blive endnu mere skarpe på, hvilke muligheder, vi skal prioriterer først.”

Hos CDEU ser vi frem til at blive endnu skarpere på EU’s sundhedspolitiske dagsorden samt øget samarbejdet med Aarhus Universitet, virksomheder, kommuner og Region Midtjylland inden for dette område.