Gode historier

Europæisk turisme på dagsordenen

6. april 2016

CDEU var til turismekonference i Europa-Kommissionen, og her blev der ikke lagt fingre imellem. Turisme er et af Kommissionens helt store prioriteter, og vi vil i fremtiden se en større satsning inden for området.

`Creating Investment in Tourism´ var navnet på den store high-level konference, Kommissionen afholdte tirsdag. Konferencen havde fokus på mulighederne for at skabe vækst i turismesektoren; herunder, hvordan man kan tiltrække investeringer, hvordan virksomheder bliver mere konkurrencedygtige, bedre uddannelse af turismeaktører, og hvordan man bedre kan udnytte EU’s fonde.

Fra CDEU deltog Julie Sand Jørgensen og Sarah Eline Hansen, som kom hjem med en større forståelse af, hvad turisme betyder på europæisk plan.

Turisme bliver forstået på forskellige måder – både som en industri og en servicesektor. Turisme ses som noget ekstra, en luksusvare for nogen. Ikke desto mindre var turisme den sektor, som var modstandsdygtig over for den økonomiske krise i 2008, og formentlig vil turisme stå stærkere i fremtiden med den voksende middelklasse i Asien og Kina, men også fordi mange europæere vænnes til at betragte turisme som en hverdagsvare frem for en luksus.

Adgang til service

Adgang var nøgleordet på konferencen, hvor adgang til transport, turister, turismeakademier og andre turismeprodukter synes at være afgørende for udviklingen af nye og mere professionelle turistdestinationer.

Turisme kendetegnes ikke ved at være en enkeltstående service, men en lang kæde af serviceprodukter, som udbydes af forskellige nationale, regionale og lokale leverandører. Varen skal ikke blot leveres til tiden, men også i den rigtige rækkefølge. Derfor vil kundetilpasning og udvikling af specialprodukter i fremtiden blive endnu vigtigere. Iværksætteri og kreativ udvikling af virksomheder med specialprodukter er derfor vigtigt. Turisme kan aldrig blive en eksportvare. Den vil altid skulle udvikles til et specifikt sted. For virksomheder handler det om at skabe drømme hos potentielle kunder og efterfølgende opfylde dem.

Samtidigt blev det pointeret, at turismesektoren skal bekæmpe sæsonudsving, manglende uddannelse blandt aktørerne og dårligt betalt arbejde, så turisme i højere grad bliver et professionel erhverv og en levevej for mange fremtidige medarbejdere.

1,8 mia. rejsende i 2030

En af Europa-Kommissionens helt store prioriteter er at stimulere vækst i EU, og turisme har et stort potentiale i at tiltrække nye investeringer og skabe jobs. Det forudses, at turismesektoren i løbet af de næste 10 år kan skabe 5 mio. nye jobs i Europa.

Globalt set forventes antallet af rejsende at stige fra 1,1 mia. i 2015 til 1,8 mia. i 2030 med 500 mio. nye rejsende fra Asien til Europa alene. For at udnytte det fulde potentiale og for at ovenstående skal lykkes, kræver det, at Europas turismeindustri konstant investerer i at udvikle sin konkurrenceevne. Det er derfor altafgørende, at turismeindustrien griber de muligheder, der findes inden for EU-fonde og udnytter de synergier, der findes med andre sektorer.

Har du en ide?

Har du en ide til et turismeprojekt, så tøv ikke med at kontakte CDEU, som kan hjælpe dig med at validere din projektide, finde partnere og finde frem til den helt rigtige EU-pulje.