Ansøgningsrunder

Europæisk ungdom skal rykkes tættere sammen

9. maj 2018

Ny indkaldelse under Erasmus+ nøgleaktion 3: støtte til politiske reformer – “Europæisk ungdom sammen”. Projekter, der søger denne indkaldelse, skal have til formål at etablere et netværk, der fremmer regionale partnerskaber og skal gennemføres i tæt samarbejde med unge fra hele Europe. Disse netværk skal gøre det muligt for unge i Europa at udveksle idéer om EU og være med til at fremme følelsen af europæisk medborgerskab. Initiativet sigter mod at samle den europæiske ungdom fra hele Europa. Indkaldelsen kommer forud for valget til Europa-Parlamentet 2019. Går du med projektideer eller arbejder du allerede med projekter inden for dette område, er denne indkaldelse interessant for dig. De specifikke mål for indkaldelsen bør sigte på, at:   

  • Fremme udvikling af et mere struktureret samarbejde mellem forskellige ungdomsorganisationer med henblik på at opbygge eller styrke partnerskaber.  
  • Ungdomsorganisationer, som er involveret i initiativer, der sigter mod at få flere unge til at deltage i demokratiske processer og i samfundet, hvor der f.eks. tilrettelægges kurser, fremvises fællestræk blandt unge europæere og der tilskyndes til debat og diskussion om deres forbindelse til EU. Dette omfatter tilrettelæggelse af arrangementer forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019. 
  • Fremme deltagelsen blandt underrepræsenterede grupper af unge inden for politik, ungdomsorganisationer og andre civilsamfundsorganisationer ved at inddrage sårbare og socioøkonomisk udsatte unge.  

Projektets varighed skal være på mellem ni og 24 måneder.  

Hvem kan søge?  

Deltagende organisationer kan bl.a. være nonprofitorganisationer, socialøkonomiske virksomheder og offentlige instanser.

Budget  

Til denne indkaldelse er der afsat 5.000.000 EUR i alt. Det enkelte projekt kan modtage EU-bidrag på mellem 100.000 – 500.000 EUR.  

Det finansielle bidrag kan ikke overstige 80 % af de samlede projektomkostninger.  

Frist  

Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018 kl. 12.00. 

Yderligere information  

Læs hele indkaldelsen her 

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA