Ansøgningsrunde

European Innovation Council: Arbejdsprogram for 2022 er åbnet

2. marts 2022

Målet med European Innovation Council er at underbygge Europas innovationsevne. Det skal ske ved at investere massivt i banebrydende innovation, der har høj risiko og stor effekt, og med det netop åbnede arbejdsprogram for 2022 kender vi nu både deadlines og budgetter for de tre underprogrammer Pathfinder, Transition og Accelerator. Bliv klogere på mulighederne lige her.

EIC retter sig mod forskere og virksomheder, som søger støtte til udvikling og opskalering af banebrydende teknologier med stort markedspotentiale, og dette gøres via EIC’s tre underprogrammer:

  • Pathfinder støtter forskning, der har potentiale til at danne det videnskabelige grundlag for fremtidens banebrydende teknologier. For 2022 er budgettet på 350 mio. euro.
  • Transition støtter validering af teknologier og udvikling af forretningsplaner for teknologierne. For 2022 er budgettet på 131 mio. euro.
  • Accelerator bringer et produkt eller en løsning fra demonstrationsstadiet til en succesfuld markedsintroduktion. For 2022 er budgettet på 1.16 mia. euro.

Åbne indkaldelser og ‘challenges’

Hver af de tre underprogrammer er delt op i to, nemlig åbne indkaldelser, hvor der ikke på forhånd er defineret et emne, og så ’challenges’, der ved at fokusere på forskellige temaer skal støtte innovation inden for områder som f.eks. grøn omstilling, digitalisering og sundhed. Dette hænger tæt sammen med, at EIC skal bidrage til at opfylde målene i European Green Deal og i Genopretningsplanen for Europa.

Deadlines

For 2022 vil der være følgende deadlines:

Pathfinder: Åben indkaldelse: 3. maj. Challenges: 19. oktober
Transition: Åben indkaldelse: 1. marts Challenges: 15. juni.
Accelerator: Åbne indkaldelser og challenges: 23. marts, 15. juni og 5. oktober.

Tværdisciplinært samarbejde i højsædet i Pathfinder

Det er særligt vigtigt at nævne, at Pathfinder finansierer tværdisciplinært samarbejde mellem forskere og innovatører. Dette kræver, at der skabes et projekt, hvor forskere fra forskellige akademiske discipliner bringes sammen, og hvor både forskere og erhvervsliv indgår i konsortiet. Dette tværdisciplinære fokus er navnligt fremtrædende i Pathfinders åbne indkaldelse.

Innovationshøjden betyder alt

Det er især de revolutionerende idéer med et meget stort ambitionsniveau, der vil have de bedste kort på hånden, når det gælder om at opnå EU-støtte. Derfor er der ét begreb, som man skal holde sig for øje, før man kaster sig ud i ansøgningsarbejdet:

  • Præmissen, som EIC hviler på, er, at det handler om deeptech. Der skal altså være tale om innovationer, der bygger på videnskabelige nybrud eller teknologiske gennembrud. Men for mange kan de ord være svære at sætte i kontekst, og det kan gøre, at nogle kommer til at søge støtte til en idé, der reelt ikke har den fornødne innovationshøjde. Derfor er det også så vigtigt at tage snakken om, om ens idé reelt har, hvad der skal til, for at klare sig i kampen om EU-støtten, eller om der er andre puljer, der bedre kan støtte ens projekt. Den snak tager vi på CDEU meget gerne, forklarer CDEU’s erhvervskonsulent, Tarik Kehli.

Vil du høre nærmere?

Du er velkommen til at kontakte Tarik Kehli for at høre nærmere om mulighederne for EIC-støtte til din virksomheds gode idé. Er du forsker, så er du velkommen til i stedet at tage fat i vores forskningskonsulent, Lina Christensen. Du finder deres kontaktinformation under artiklen her.

Deltag i webinar: Lær nærmere om arbejdsprogrammet for 2022

Vil du gerne være endnu klogere på det nye arbejdsprogram, så bør du desuden overveje at deltage i Uddannelses- og Forskningsministeriets webinar nu på fredag, den 4. marts, fra 10.00 til 11.30. Webinaret vil præsentere arbejdsprogrammet for 2022 samt de muligheder, som du som enten forsker eller virksomhed har for at søge EIC-midler. Du kan læse mere og tilmelde dig på linket her.

Gense vores webinarer om EIC

Vi lavede sidste år i tæt samarbejde med Aarhus Universitet to webinarer, der stillede skarpt på mulighederne i EIC:

Den 10. juni introducerede vi fundingmulighederne i EIC. Se webinaret her.

Den 26. oktober satte vi særligt fokus på den hjælp, som forskere, iværksættere og SMV’er kan få til at ansøge om EU-støtte fra EIC. Se webinaret her.

Bliv inspireret af en virksomhed

Vi har tidligere hjulpet aarhusianske Cellugy med at opnå 17 mio. kr. i EU-støtte fra EIC-piloten til deres banebrydende plastikalternativ ecoFLEXY. Den inspirerende historie kan du læse lige her.

Tilgå hele arbejdsprogrammet

For mere information om selve EIC-arbejdsprogrammet, kan du kigge på linket her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst