Aktuelt

EU’s nye sundhedsprogram styrkes markant i nyt udspil

17. juni 2020

COVID-19 pandemien har vist behovet for at øge EU’s beredskab og kapacitet til at reagere effektivt på store sundhedstrusler på tværs af grænserne. Derfor har EuropaKommissionen i sit udspil for det nye EU-sundhedsprogram for 2021-2027, EU4Healthforeslået et budget for sundhedsprogrammet på hele 9,4 milliarder EUR 

Mål: Øget sundhedsberedskab og modstandsdygtige sundhedssystemer 

I kølvandet på COVID-19 pandemien har EuropaKommissionen præsenteret det nye sundhedsprogram EU4Health. COVID-19 pandemien har nemlig vist behovet for at øge EU’s beredskab og kapacitet til at reagere effektivt på store trusler på tværs af grænserne, såsom bedre koordinering mellem medlemslandene og flere investeringer i sundhedssystemer, så de kan klare de fremtidige udfordringer. Dermed kan sundhedsprogrammet ses som EU’s svar på de udfordringer, som pandemien har medført. Programmet vil således styrke EU’s beredskab og gøre sundhedssystemerne mere modstandsdygtige 

Udspil: Budget hævet betragteligt  

Sundhedsprogrammet var oprindeligt tiltænkt at være en del af European Social Fund Plus (ESF+), men grundet de indvirkninger, som COVID-19 har medført i hele EU, har Kommissionen valgt at præsentere EU4Health som et ’stand-alone’ program. I Europa-Kommissionens nye udspil til MFF (den syvårige budgetramme) er der således blevet afsat 9,4 milliarder EUR til sundhedsprogrammet, hvilket er betydeligt mere end de 414 mio. EUR, der tidligere er blevet spillet ud med. 

De overordnede formål med EU4Health 

Sundhedsprogrammet vil få tre overordnede formål:  

  • At beskytte EU-borgere mod grænseoverskridende sundhedstrusler samt at forbedre krisestyringskapaciteten;

  • At gøre medicin, medicinsk udstyr og andre kriserelevante produkter tilgængelige samt at støtte innovation; 
  • At styrke de europæiske sundhedssystemer og arbejdsstyrker inden for sundhedsvæsenet, herunder ved at investere i folkesundheden gennem f.eks. sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende programmer samt ved at forbedre adgangen til sundhedsydelser. 

Yderligere vil der i sundhedsprogrammet også være fokus på ulighed i sundhed; byrder fra ikke-smitsomme sygdomme såsom cancer og mental sundhed; ulig distribution i sundhedssystemerne samt voksende sundhedsbyrde som følge af miljø og forurening.  

Andre finansieringsmuligheder 

Ud over EU4Health vil der også være finansieringsmuligheder på sundhedsområdet via  

  • Horizon Europe; 
  • European Social Fund Plus; 
  • European Fund for Regional Development; 
  • Digital Europe Programme; 
  • rescEU – EU emergency response. 

Læs mere 

I kan læse meget mere om EU4Health på Europa-Kommissionens hjemmeside, hvor det fulde forslag til sundhedsprogrammet også kan findes.  

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed
Xenia Ramirez Lauritsen
EU-specialkonsulent
Sundhed