Aktuelt

EU’s økonomiske tiltag i forbindelse med Covid-19

27. marts 2020

En række nye EU-initiativer skal afbøde konsekvenserne af Covid-19udbruddet for den europæiske økonomi og europæisk erhvervsliv. Initiativerne retter sig ikke direkte mod virksomheder, men de baner vejen for nationale tiltag og for bankers fleksibilitet, ligesom de holder hånden under Euroen. 

Initiativerne fordeler sig i tre forskellige kategorier: 

(1) Lempelser af statsstøttereglerne 

(2) Sikring af bankers fleksibilitet og

(3) Sikring af samfundsøkonomisk stabilitet. 

Lempelser i konkurrencereglerne fra EU 

I en lang række EU-lande, herunder Danmark, har man iværksat støtte- og hjælpeordninger med det formål at afbøde tab, som lidende virksomheder har, for dermed at undgå de værste samfundsøkonomiske konsekvenser, som tabene kunne lede til. EU har vedtaget lempelser i de fælleseuropæiske konkurrenceregler, så nationale initiativer lettere kan foretages

Fem midlertidige lempelser

Helt konkret har EU foretaget fem midlertidige lempelser: 

 1. Direkte bevillinger
  Medlemsstater kan give virksomheder med likviditetsproblemer direkte bevillinger på maksimalt 800.000 EUR 
 2. Statslig garanti for lån
  Medlemsstater kan udstede statslige garantier for virksomheders banklån 
 3. Subsidierede offentlige lån til virksomheder
  Medlemsstater kan hjælpe ramte virksomheder med fordelagtige renter til at dække nødvendige investeringer og driftskapital. 
 4. Bankers kanalisering af statsstøtte til bankkunder
  Statsstøtte kan kanaliseres til bankkunder via kommercielle banker.
   
 5. Eksportkreditforsikringer
  Medlemsstater må støtte eksportkreditforsikringer af risici, der midlertidigt ikke er omsættelige på det private marked. 

Læs mere hos Europa-Kommissionen på linket her.

Bankers fleksibilitet 

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) garanterer en lang række lån til SMV’er gennem banker, og i EU har man bestemt at sende flere penge til EIF for at sikre, at disse garantier stadig kan gives.

Derudover opfordres banker og andre finansielle mellemled til at orientere sig om mulighederne for risikoafdækning gennem EIF. Desuden har EIB også sat penge af til at stoppe tilbagebetalinger af lån i en periode. 

Læs nærmere og hold dig opdateret om både EIB’s og EIF’s tiltag på linket her.

Sikring af samfundsøkonomisk stabilitet 

Nødpakken fra Den Europæiske Centralbank (ECB) har til formål at berolige de europæiske finansielle markeder. Dette gøres bl.a. ved opkøb af stats- og realkreditobligationer. Målet hermed er at sikre tillid til den europæiske økonomi – og i særlig grad Euroen.  

Få mere info om EIB’s tiltag på linket her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst
Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst