Arrangementer

Få EU-støtte til Smart City-projekter

29. september 2021

Kom med til webinar den 7. oktober og bliv meget klogere på, hvordan der kan søges støtte fra EU’s nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, til Smart City-projekter. 

Smarte løsninger skal imødekomme flytningen til byerne

EU støtter op om denne type af projekter, fordi der kloden over er behov for at tænke byerne på nye og mere smarte måder for at imødekomme den store flytning fra land til by. Derfor kan der søges EU-finansiering til initiativer, som ved hjælp af data og IT-løsninger tilfører ekstra værdi til byer og infrastruktur, og det fokuserer programmet den 7. oktober på. 

Find det rette program for netop jer

Denne workshop vil give overblikket over programmerne og projekttyperne i Horizon Europe, give klarhed over, hvilket program der er relevant netop for jer, og så vil den også fortælle nærmere om, hvordan man ansøger programmerne.

Arrangeret i samarbejde

Arrangementet er et samarbejde mellem We Build Denmark, som er en landsdækkende klynge inden for byggeri og anlæg, sammen med Aarhus Universitet, Central Denmark EU Office og Greater Copenhagen EU Office. Fra Central Denmark EU Office deltager Rikke Edsjö, der vil fortælle nærmere om selve Horizon-programmet og om det at lave Horizon-projekter.

Dato og tidspunkt

Arrangementet afholdes online torsdag den 7. oktober 2021 fra 09.00 til 12.00.

Program og tilmelding

Læs hele programmet for dagen på linket her.

Tilmeld dig på linket her senest den 5. oktober 2021.