Ansøgningsrunder

Få EU’s hjælp til at adressere jeres urbane udfordringer

8. april 2020

Intelligent Cities Challenge (ICC) skal være katalysator for grøn, social og intelligent transformation i byer. Det giver jeres by mulighed for at blive en del af et netværk, udvikle og implementere policy, der ved brug af bl.a. avanceret teknologi skal adressere urbane udfordringer. Ansøg senest 29. maj.

Det er byerne, der former EU’s fremtid. 72% af EU’s borgere bor i dem, og økosystemer i byerne er stærke aktører, når det gælder forandring. De rigtige teknologier kan levere grøn, smart og bæredygtig vækst for byer og kan forbedre livskvaliteten for alle, der kalder byerne for deres hjem.

Det er denne proces, som ICC vil facilitere ved at understøtte implementeringen af policy-agendaer, hvorved ICC skal fungere som katalysator for grøn, social og intelligent transformation i byer.

Få hjælp til at opfylde et eller flere af jeres mål

For jeres by betyder det en mulighed for at søge om assistance til at arbejde frem mod ét eller flere af følgende mål:

 • Transformation af industri og grøn produktion;
 • Understøtte vækst hos start-ups, SMV’er og den social-økonomiske sektor;
 • Udvikle grønt byggeri og beboelse;
 • Støtte bæredygtig turisme; facilitere grøn mobilitet;
 • Udvikle ’e-governance’ og digitalisering af det offentlige;
 • Styrke borgerinddragelse;
 • Støtte sundhed og velvære for borgere;
 • Fremme sikkerhed;
 • Fremme innovativ uddannelse;
 • Udvikle affaldshåndtering og den cirkulære økonomi;
 • Opskalere vedvarende energiløsninger og understøtte energieffektivisering;
 • Fremme bæredygtig forbrug af ressourcer, herunder fødevarer, og/eller opbygge klimatilpasningskapacitet.

Hvem og hvad går støtten til?

Målgruppen i ICC er byer, som allerede har et middelhøjt niveau af modenhed, når det kommer til brugen af digitale teknologier i den bæredygtige udvikling, men som samtidig udviser stor motivation og stort potentiale for at flytte sig yderligere på kort sigt. Som by/kommune/kommunenetværk skal man først og fremmest indsende en ”Expression of Interest” (EoI), som afgør, hvem der får støtten.

Støtten, der udbetales under ICC, vil over en periode på 2,5 år gå til at:

 • Gennemgå eksisterende strategier baseret på reelle stakeholder-behov og prioritere en skridt-for-skridt køreplan;
 • Bruge disse til at levere nogle ”quick-wins” indenfor de første 6 måneder, som skal efterfølges af større projekter, der tilsammen resulterer i målbare forbedringer af bylivet
 • Være en aktiv del af et internationalt netværk for innovation og samarbejde med SDG’erne som pejlemærke.

Dette giver deltagende byer mulighed for at bygge de rammer, som fremtidens urbane borgere og virksomheder efterspørger og vil efterspørge. Derudover giver det også mulighed for at danne netværk med byer der har lignende udfordringer og dermed danne grobund for fremtidige samarbejder.

Kriterier for at søge

Man kan søge støtten enten som enkelt by/kommune eller som konsortium af byer/kommuner.
Hvis man søger alene som by/kommune gælder det, at man skal have minimum 50.000 indbyggere.
Søger man som et konsortium af byer, skal man tilhøre et geografisk defineret og allerede eksisterende netværk af byer/kommuner. Alternativt skal man som by indgå i et tematisk bestemt og allerede eksisterende netværk af byer (f.eks. kystbyer). Der kan også være tale om et konsortium, som er samlet med henblik på denne specifikke ansøgning.

Hvilke aktiviteter kan man få støtte til?

Aktiviteterne, der finansieres igennem projektet, er:

(1) En ekspert på området for den identificerede udfordring, som I står med inden for f.eks. mobilitet, energi eller produktion. Dette indeholder bl.a. fysiske møder med økosystemet.
(2) Træning og events for ansatte tilknyttet ICC-projektet.
(3) Online værktøjskasse med best practices og redskaber til at interagere med borgere samt analytiske redskaber til at følge op på disse.
Og (4) En mentor-by, som er udvalgt blandt de mest innovative i EU i relation til de specifikke udfordringer, som I selv identificerer.

Forventninger til jer som deltagere

Fra byernes side forventes det:
(1) At ressourcer bliver tilsidesat til en projektleder svarende til minimum 2 arbejdsdage per uge i projektets levetid.
(2) At der bliver engageret to rådgivere fra økosystemet (fra forretnings-, videns- og/eller NGO-miljøet, m.fl.), og disse forventes også at bringe ca. 2 dages arbejde per uge til ICC-relaterede aktiviteter.
(3) Lokale aktører skal inddrages.
(4) Deltagelse i ca. 4 møder i ICC-regi om året (omkostninger ved dette finansieret af ICC).
(5) Der bliver sikret opbakning fra det politiske lederskab i byen, og at der er vilje til at implementere resultatet af arbejdet i ICC-regi.

Den videre vej

 • Pre-screening of applications – 18 May (optional)
 • ICC Expression of Interest – 29 May

For at forstå, hvordan man bedst går til ansøgningen (Expression of Interest), bliver der holdt webinar den 5. maj kl 14.00.

Tilmelding til webinarer og yderligere info

Tilmelding til webinaret findes her: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/webinar

’Guide for Applicants’ findes her: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/ (scroll ned i bunden af siden).

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling