Aktuelt

Få indflydelse på EU's klimastrategi

22. august 2018

Vil I være med til at bestemme fremtidens klimapolitik? Her er jeres unikke mulighed.

For at undgå uoverskuelige klimaændringer har EU med underskrivelsen af Paris-aftalen forpligtet sig til at udarbejde en strategi, som viser vejen mod det ambitiøse mål: At holde de globale temperaturstigninger på under 1,5 grader. Strategien skal også sikre, at Europa bedst udnytter mulighederne ved implementering af nye energiteknologier, som skaber positiv økonomisk og social udvikling.

I forbindelse med Europakommissionens udarbejdelse af den nye EU-klimastrategi kan I nu få direkte indflydelse på fremtidens klimapolitik ved at besvare spørgeskemaet her:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/long_term_ghg_reduction

De indsamlede resultater vil danne grundlag for Kommissionens videre arbejde og skal sikre, at visioner og refleksioner fra aktører i alle sektorer bliver hørt.

En stærk midtjysk indflydelse på udfaldet er nødvendig, da strategien vil guide en stor del af europæisk politik de næste 30 år og søge at balancere ’impact’ på tværs af de europæiske regioner. Midtjylland står dermed med en unik mulighed for at hæve ambitionsniveauet og sikre, at relevante sektorer og muligheder fremhæves i den kommende strategi.

Jeres stemme bliver hørt!

EU har aldrig været tættere på, så det er nu, vi skal have de midtjyske budskaber præsenteret. Kommissionen ser denne strategi som et hovedmål, og vi ved, at der er afsat store ressourcer til at gennemgå alle indkomne besvarelser.

Det er kun nødvendigt at besvare de spørgsmål som er relevante for jeres organisation.
Deadline for besvarelser er d. 9. oktober 2018.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling