Ansøgningsrunde

Få støtte til at rejse ud og finde den rette, nordiske partner til dit næste EU-projekt

2. februar 2022

Vil du gerne koordinere et EU-projekt, men oplever du samtidig, at det kan være udfordrende at finde den helt rette projektpartner? Så har du nu mulighed for at søge støtte til at kunne rejse ud og mødes fysisk med en potentiel projektpartner i Norden. Derved kan du få afklaret, om der er det rette match til at gå videre med at lave EU-projektet sammen.

Det er både kultur- og uddannelsesorganisationer samt enkeltpersoner og foreninger, der har mulighed for at ansøge om opstartsmidler i de nordiske, bilaterale fonde, som finansierer små projekter inden for kultur og uddannelse.

Søg blandt seks forskellige fonde

Der findes seks bilaterale fonde i Norden for danske partnere. Fondene er Danmark-Sverige, Danmark-Norge, Danmark-Finland, Danmark-Island, Danmark-Færøerne og Danmark-Grønland. Disse fonde støtter kulturudveksling mellem de to respektive lande og ønsker at øge det gensidige kendskab de to lande imellem.

Nordisk partner kan give god tryghed

Fondene støtter bl.a. aktiviteter, der kan føre til, at der opbygges et partnerskab, som vil udvikle et EU-projekt i fællesskab, og CDEU’s uddannelses- og kulturrådgiver, Julie Sand Jørgensen, forklarer:

  • Det kan være nærliggende for en institution eller en organisation, der overvejer at arbejde europæisk, at starte med at se sig om efter en god partner i Norden. Det skyldes, at der her kan findes en tryghed i lignende kulturforståelse og sprogstamme, og den tryghed kan danne en god basis for efterfølgende at kaste sig ud i et europæisk samarbejde. Her giver de nordiske programmer en fin mulighed for at få støtte til at lære hinanden bedre at kende, inden man beslutter, om man vil lave et EU-projekt sammen.

Partnerskabet er det vigtigste for at opnå støtte

Skal man lykkes med at opnå EU-støtte til sit projekt, så er det nemlig alfa og omega at få fundet de helt rette partnere:

  • Partnerskabet er det vigtigste, når der skal ansøges om EU-midler, og de stærkeste projektkonsortier baserer sig på tillid og inddragelse. Mange ansøgere udvikler selv deres projektidéer, men skal de gå hele vejen og realiseres med EU-støtte, skal projekterne udvikles og beskrives i samarbejde med partnere. Så den bedste anbefaling er at udvikle et tillidsbaseret partnerskab, hvori man kan lave sin projektbeskrivelse med input fra alle partnere. Takket være tilliden imellem partnerne kan man så være åbne og ærlige omkring tanker og fremtidige strategier, og det er netop det, der gør, at projektbeskrivelsen bliver interessant, slutter Julie Sand Jørgensen.

Fakta og frister

Der kan ansøges om mindre beløb, og du finder frister og formålsbeskrivelse for de enkelte fonde ved at klikke ind på deres respektive hjemmesider (se links ovenfor ved de seks forskellige, bilaterale fonde).

Brug for sparring eller rådgivning?

Har du brug for sparring eller projektrådgivning i forbindelse med dit kommende EU-projekt, så tag kontakt til en af vores to kulturkonsulenter; Louise Godt på LOG@centraldenmark.eu eller Julie Sand Jørgensen på JSJ@centraldenmark.eu.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Louise Godt
EU-rådgiver
Kultur