Ansøgningsrunder

Få støtte til at videreudvikle Interreg Østersø projekter og partnerskaber

14. november 2018

Interreg Østersø programmet giver nu mulighed for at søge om at udvide eksisterende projekter med fokus på implementering og samarbejde. De to nye ansøgningsrunder giver mulighed for, at succesfulde projekter kan drage fuld nytte af opnåede resultater og videreudvikle samarbejdet.

Extension Stage Call

Denne nye ansøgningsrunde giver afviklede projekter muligheden for at blive udvidet og modtage yderligere støttemidler. De udvidede projekter skal bygge ovenpå det eksisterende projekt og have særligt fokus på implementering. Blandt andet kan man søge midler til at implementere løsninger, man har udviklet gennem det oprindelige projekt og som har transnational ’added value’. Det skal dog understreges, at det udvidede projekt skal bringe nye resultater og løsninger, og kan ikke blot være en fortsættelse af det oprindelige projekt. For at være berettiget til at modtage støtte, skal det oprindelige projekt være støttet gennem Interreg Østersø programmet. Man kan først modtage yderligere støtte, når det oprindelige projekt er implementeret. Konsortiet skal bestå af de samme kerne-partnere, der deltog i det oprindelige projekt, men i særlige tilfælde kan det tillades at inkludere nye partnere, hvis dette kan retfærdiggøres. Udvidede projekter kan vare op til 24 måneder, og programmet kan medfinansiere 75% af omkostningerne for projekter med et budget på op til 1.000.000 euro.

Projektplatforme

Denne anden ansøgningsrunde for projektplatforme har til hensigt at øge samarbejdet mellem partnere fra Interreg Østersø projekter eller EU-projekter indenfor visse tematiske områder, herunder smart specialization og blå vækst. Platformene skal sikre mere inkluderende og holdbare partnerskaber, samt øge overførbarheden af projekternes resultater og løsninger. Programmet kan medfinansiere mellem 50-80% af omkostningerne for projekter med et budget på op til 1.000.000 euro, og implementeringen af projektet kan vare op til tre år.

Ansøgningsproces og deadlines

For begge ansøgningsrunder gælder det, at man skal gennemgå konsultationer med Interreg Østersøens Managing Authority/Join Secretariat (MA/JS), for at have mulighed for at ansøge om midler. Hvis projekternes idéer stemmer overens med programmernes koncepter, inviteres projekterne til at angive en fuld ansøgning. Hvis man ønsker at ansøge indenfor udvidelsesprogrammet, skal man vejledes af MA/JA inden den 17. januar 2019.

Ansøgningsfristen for begge programmer er den 31. januar 2019 klokken 16.00.

Kontakt os på info@centraldenmark.eu for mere information.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst