Arrangementer

Fire innovative uddannelsesprojekter leder efter partnere: Søg senest den 24. november

18. november 2021

Den 7. december inviterer det Bruxelles-baserede regionsnetværk European Regions Research and Innovations Network (ERRIN) til online projektudviklingsworkshop. For at være med skal jeres uddannelsesinstitution senest den 24. november ansøge om at blive partner i et af de udbudte projekter, som I kan læse nærmere om her.

Ved den online projektudviklingsworkshop er der i år fokus på Erasmus+ projekter af typen ’Partnerships for Innovation’, der hører under programmets nøgleaktion 2.

Først paneldebat, dernæst projektudvikling

Årets tema for projektudviklingsworkshoppen den 7. december er ’Fostering Excellence in Education and Training for the Twin Transitions,´ og dagens program vil være inddelt i to, hvoraf første del er en paneldiskussion, mens anden del vil tage hul på arbejdet med de udvalgte projekter.

Mens paneldebatten vil være åben for et bredt publikum, så er anden del ‘by invitation only’ og dermed kun for de organisationer, der har ansøgt om at blive partnere i et eller flere af de udbudte projekter.

Vælg mellem fire spændende projekter

Herunder får du en kort intro til projekterne, som du som uddannelsesaktør kan ansøge om at komme med i:

Alliance Fostering Skills Development for Social Economy

Diaconia University of Applied Sciences, Finland

Søger 6-9 partnere, herunder videregående uddannelsesinstitutioner og efter- og videreuddannelsesinstitutioner som AMU og HF, der har erfaring med social økonomi ift. acceleration, samskabelsesaktiviteter, innovation og services inden for rekruttering.

House of Competence

Lillehammer-Business Region, Norge

Søger 3-5 partnere inden for et meget bredt felt, herunder private og offentlige organisationer, forskere inden for uddannelsesfeltet samt teknologiske partnere.

Digital Social Economy Transition (DIGI-SOCET)

Social Business City Barcelona (SBC Barcelona), Spanien

Søger 10 partnere inden for forskning, universiteter og udbydere af voksenuddannelse, organisationer inden for social økonomi samt organisationer, som promoverer den sociale økonomi.

E-learning ecosystems for Century XXI Skills

Universitat Jaume I – UJI // Institute of New Imaging Technology (INIT), Spanien

Søger 6 partnere inden for følgende felter: Kursusudbydere, udviklere af content, uddannelsescentre og universiteter.

På projektudviklingsworkshoppen vil der være rig mulighed for at udvikle de fire innovative projekter i fællesskab.

Nærmere info om projekterne

Du kan også læse nærmere om alle de fire projektidéer på dette link.

Ansøg om at blive partner

Du kan ansøge om at blive partner i et eller flere af projekterne. Du kan ansøge på dette link, og fristen for at søge om deltagelse i et projekt er onsdag den 24.november 2021 ved midnat. Du vil derefter modtage en invitation til projektudviklingsworkshoppen den 7. december.

Spørgsmål? Så tag fat i os!

Du er også velkommen til at kontakte CDEU’s uddannelsesteam for en uddybende snak om mulighederne, ligesom vi meget gerne tager en snak med dig/jer, hvis du/I udvælges som projektpartner. Kontaktinfo på os finder I under denne artikel.

Krav til projekternes sammensætning

Projekterne, som er i fokus på workshoppen, er alle inden for projekttypen ’Partnerships for Innovation’. Der er krav om partnerskaber på min. 8 partnere, hvoraf mindst 3 skal være arbejdsmarkedsaktører og mindst 3 skal være udbydere af uddannelse og læring. Derudover skal partnerne repræsentere mindst 4 forskellige EU-medlemslande.

Det enkelte projekts varighed kan variere mellem 2 og 3 år, og varigheden defineres allerede på ansøgningsstadiet, hvor man ud fra projektets sigte samt de planlagte aktiviteter laver en vurdering.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA