God historie

Første danske associerede partner i EU-programmet Innovative Medicines Initiative (IMI)

5. juli 2019

Verdens største offentlig-private partnerskab inden for sundhedsvidenskab, IMI, har inkluderet den første danske associerede partner i en af deres nye indkaldelser. Det skal sikre en dybere indsigt i og forståelse af IMI-programmets dynamikker, som kan komme alle danske sundhedsaktører til gode, og vi er på CDEU glade for at kunne understøtte processen.

Har uset høj citationsrate i videnskabelige tidsskrifter

IMI’s sundhedsforskning har international gennemslagskraft og høje citationsrater (1.98), hvilket er betydeligt højere end gennemsnittet i både EU (0.97) og resten af verden (1.0).

Programmet er karakteriseret ved, at industrien formulerer og medfinansierer opslagene, som matches med midler fra EU.

Synlighed og netværk i IMI skal sikre danske hospitaler flere kliniske forsøg

Det er danske Trial Nation, der netop er indtrådt i programmet som associeret partner, og det i en indkaldelse omhandlende udvikling af såkaldte sundhedsobservatorier, som kan implementere anvendelsen af patientrapporterede data i sundhedsvæsnet. Sundhedsdata er et område, der allerede er en kendt, dansk styrkeposition, og patientrapporterede data er en oplagt videreudvikling heraf.

Trial Nation er en del af den danske Life-Science-strategi (lanceret i marts 2018) og er et offentlig-privat samarbejde, som arbejder for at fremme partnerskaber om kliniske forsøg på de danske hospitaler. I den sammenhæng giver tilknytning til IMI stor værdi i form af synlighed og netværk.

Vi er på CDEU glade for at kunne understøtte processen og for at kunne hjælpe med at give de danske aktører og hospitaler, herunder Aarhus Universitetshospital, adgang til mulighederne i IMI-programmet. Det viser, hvorledes vores aktive tilstedeværelse i Bruxelles kan være med til at muliggøre denne type samarbejder og dermed bibringe stor værdi.

Sundhedsprojekt på 160 millioner DKK

Set i forhold til andre EU-programmer inden for sundhed, så uddeler IMI typisk større beløb og omfatter samtidig tilsvarende større konsortier. Det er også tilfældet for den indkaldelse, som Trial Nation netop er blevet associeret partner i: IMI har i indkaldelsen afsat hele 160 millioner DKK til et tværeuropæisk forskerhold, der gennem struktur og transparens skal tilgængeliggøre og operationalisere værdibaserede patientdata.

Vores direktør, Lars Holte Nielsen, udtaler:

’Det har været en fornøjelse at se, hvorledes Trial Nation har været i stand til at gribe bolden og handle hurtigt for at koble EU’s sundhedsdagsorden med den danske. Vi er på CDEU glade for at kunne understøtte processen og for at kunne hjælpe med at give de danske aktører og hospitaler, herunder Aarhus Universitetshospital, adgang til mulighederne i IMI-programmet. Det viser, hvorledes vores aktive tilstedeværelse i Bruxelles kan være med til at muliggøre denne type samarbejder og dermed bibringe stor værdi.’

Karina Markersen, Senior Manager ved Trial Nation:

’Selve koblingen mellem Trial Nation og IMI kan vi takke Central Denmark EU Office samt Styrelsen for Uddannelse og Forskning for. Der er ingen tvivl om, at Danmark har rigtig meget at byde på i denne konkrete indkaldelse om sundhedsobservatorier, og vi ser frem til at være en del af både denne og fremtidige IMI-indkaldelser, hvor vi kan være en nøglespiller i forhold til at placere Danmark endnu mere centralt på det europæiske sundhedsforskningslandkort.’

Kim Kryger, Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

’Det er meget interessant, at Trial Nation aktivt har valgt at gå med i IMI på industrisiden – og ikke, som vi typisk ser det, som del af et ansøgerkonsortium. IMI strukturerer i dag væsentlige dele af den EU-finansierede translationelle forskning, og jeg forventer, at Trial Nation som associeret partner både vil give dansk sundhedsforskning øget international synlighed og vil stimulere til øget dansk deltagelse i IMI-projekter.’

Herunder følger baggrundsviden om IMI, Trial Nation og den aktuelle indkaldelse:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

Programmet har for perioden 2014-2020 et budget på 25 mia. DKK og er karakteriseret ved, at industrien formulerer og medfinansierer opslagene, som toppes op med midler fra EU. Ansøgere er typisk europæiske universiteter, hospitaler, patientforeninger, SMV’er, mfl. Industrikonsortiet bestående af topforskere fra globale lægemiddelvirksomheder og associerede partnere kobles med ansøgende konsortium, som er vidensinstitutioner, hospitaler, patientforeninger, SMV’er og andre sundhedsstartup-virksomheder.

IMI’s målsætning er at forbedre lægemiddeludviklingsprocessen gennem offentlige-private forsknings- og udviklingssamarbejder, navnlig inden for områder med et udækket medicinsk behov. Visionen er at samle stærke konsortier repræsenteret af stærke sundheds-økosystemer.

Af øvrige IMI-associerede partnere kan nævnes blandt andre Bill and Melinda Gates Foundation, The Wellcome Trust, Juvenile Diabetes Research Foundation og nu også danske Trial Nation.

 

Trial Nation

Trial Nation er en forening, der samler de danske interessenter inden for klinisk forskning. Foreningen er finansieret af tilskud fra Erhvervs- og Sundhedsministeriet samt de fem regioner. Life Science-virksomheder og andre organisationer med interesse for klinisk forskning kan melde sig ind i foreningen.

Læs mere på hjemmesiden på linket her.

IMI-projektet

Trial Nation er associeret partner i projektet med titlen: “Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcomes.”

Projektet har til formål at:
1) Identificere standarder for relevante, patientrapporterede data.
2) Udvikle teknologi, som kan anvendes af patienterne til at registrere data.
3) Etablere en platform til at indsamle og håndtere patientrapporterede data og anvendelsen af data i sundhedsvæsnet.
4) Sikre en samfundsaccepteret model for kontinuerlig indsamling af patientrapporterede data.
Der fokuseres på Diabetes type 1 og 2, inflammatoriske tarmsygdomme samt bivirkninger ved kræftbehandling.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Lars Holte Nielsen
Direktør