Ansøgningsrunder

Foreslå temaer til debatten om den europæiske kultur

16. juli 2019

Voices of Culture og Europa-Kommissionen har i samarbejde med den kulturelle sektor skabt rammen for en debat om kultur mellem civilsamfundet og Europa-Kommissionen. Formålet med dette er at styrke den kulturelle sektor og fremme kulturpolitiske debatter på europæisk plan. Derudover ønsker Europa-Kommissionen at fremme kultursamarbejdet på tværs af landegrænser i Europa. Ved at deltage i deres spørgeskemaundersøgelse, vil du bidrage til udvælgelsen af et emne for en kommende brainstorming-dialog om den kulturelle sektor i Europa.

Emnet `ligestilling mellem mænd og kvinder´ vil blive debatteret i et planlagt dialogmøde til september 2019.

GIV DIN STEMME TIL KENDE

Det er nu din tur at foreslå et tema til diskussion og yderligere bidrage til at forme debatten på europæisk plan!

Du kan udfylde spørgeskemaet her.

DU FÅR MULIGHED FOR

I spørgeskemaet skal du komme med forslag til et nyt tema, der vil være relevant at diskutere i den kommende periode 2019-2021.

Undersøgelsen giver dig mulighed for at:

  • gøre opmærksom på konkrete problemstillinger, som du står over for og vedrører andre kulturaktører
  • gøre opmærksom på dit kulturprojekt og komme med anbefalinger
  • gøre opmærksom på udfordringer og løsninger inden for dit felt

Ved at deltage i undersøgelsen kommer du med forslag til, hvad der er vigtigt at diskutere inden for europæisk kultur. Du får efterfølgende mulighed for at ansøge om at komme med til brainstorming-møder og udarbejde anbefalinger til politikudvikling for europæisk kultur.

OM VOICES OF CULTURE

Voices of Culture er et initiativ til at skabe bedre og mere direkte dialog mellem Europa-Kommissionen og den kulturelle sektor.

Du kan læse mere om Voices of Culture her.