Aktuelt

Forhøjet Erasmus+-budget skal sikre mere læring på alle niveauer

31. oktober 2018

Arbejdsprogrammet og de opdaterede guidelines for Erasmus+ for 2019 er ude nu. Godt 2,5 milliarder euro er afsat til at sikre mere læring på alle niveauer i det kommende år. Her kan du blive klogere på, hvilke prioriteter programmet har.

Julie Sand Jørgensen fra CDEU er ved at læse det nye Erasmus+ arbejdsprogram igennem.

Læring vejer tungere end før

Erasmus+ støtter læring på alle niveauer, lige fra daginstitutions- og folkeskoleniveau over ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, universiteter og øvrige voksenuddannelser. For 2019 er budgettet blevet forhøjet i forhold til sidste år, og det er gode nyheder for institutioner, der arbejder med læring, og som kunne tænke sig at opnå EU-støtte til et givent, internationalt projekt.

Nye initiativer i arbejdsprogrammet

I 2019 er hovednyheden i Erasmus+-arbejdsprogrammet European Universities, som er et initiativ, der giver omkring 20 universiteter i Europa mulighed for at opbygge netværk på tværs af EU, og som skal styrke udveksling af undervisere og studerende samt sikre fremragende forskning og uddannelse.
Det er samtidig et flagskibsprojekt i udviklingen af Europas politiske strategi, European Education Area, som vil gøre det muligt for studerende at opnå en uddannelsesmæssig grad ved at kombinere studier i flere EU-lande.

Udvikling af de rette færdigheder lokalt

En anden stor nyhed i Erasmus+-programmet er Sector Skills Alliances, som søger at udvikle et nyt Platforms of Vocational Excellence, der har til hensigt at udvikle innovative samarbejdsmetoder, som blandt andet skal være med til at udvikle lokale og regionale strategier for udvikling af færdigheder og de rette kompetencer. Det sker med det formål at etablere referencepunkter i verdensklasse for både grundskoler og efteruddannelse inden for specifikke sektorer.

Politiske prioriteter for Erasmus+

De generelle politiske prioriteter for Erasmus+-programmet er:

  • Sektorspecifikke færdigheder inden for STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)
  • Virtuel social inklusion
  • Brug af IKT-værktøjer i undervisningen
  • Rekruttering af undervisere
  • Gensidig anerkendelse af uddannelser
  • Udvikling af finansielle modeller
  • Kulturarv

Se mere her

I guidelines for Erasmus+ kan du blandt andet læse mere specifikt om European Universities og Sector Skills Alliances samt et nyt, virtuelt undervisningstilbud, som hedder Erasmus + Virtual Exchange, der skal skabe interkulturelle læringserfaringer mellem unge i Middelhavslandene og unge i det øvrige Europa.

Læs hele arbejdsprogrammet for Erasmus+ 2019 her og Erasmus+ guidelines her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA