GODE HISTORIER

Forskere i Bruxelles for at bidrage til fremtidssikring af den bæredygtige fødevare- og landbrugssektor

23. marts 2023

Marts måned stod for Aarhus Universitet i Bruxelles særligt i fødevare- og landbrugsforskningens tegn

Fra venstre: Direktør for innovation ved SEGES Lisbeth Henricksen, senior rådgiver Christian Friis Børsting AU, professor og institutleder Jørgen E. Olesen, professor Anders Feilberg AU og professor Diego Abalos AU.

START tilbage i Bruxelles

Mandag den 6. marts var det danske forskningsinitiativ, START, der samler fødevare- og landbrugsforskningens miljøer fra de danske otte universiteter, tilbage i Bruxelles. Der var gået et år siden START’s lancering, og da START sidste år var i Bruxelles, var budskabet fra Europa-Kommissionen og Europa Parlamentet, at behovet for START er stort, og at alle så frem til START’s konkrete bidrag.

Det bidrag kom der en stærk smagsprøve på, og timingen var ikke tilfældig, for Kommissionen har netop lukket sin høring omkring input til nuværende og fremtidige forskningsprogrammer. START gav konkrete input til, hvordan sektoren systematisk må ændres for at kunne matche kravene i et klimaneutralt Europa.

De fleste af de otte deltagende universiteter var til stede med repræsentanter, og fra AU ledede dekan Eskild Holm Nielsen delegationen, der foruden ham selv talte prodekan for forskning Brian Vinter, center leder Mogens Sandø Lund, professor Henrik Brinch-Pedersen, professor Claus Aage Grøn samt START sekretariatsleder Kristine Howe Kjer.

Sammen med AAU dekan og nuværende START formand, Mogens Rysholt, understregede Eskild, ”Vi er kommet rigtigt langt på de danske universiteter med at skabe foregangseksempler inden for fødevare- og landbrugssektoren. Eksempler, der lykkedes med at balancere klima, økosystemer og biodiversitet. Det er løsninger, som hele verden kan få glæde af, og dialogen med EU-institutionerne er afgørende ikke blot grundet de åbenlyse program muligheder, som vi ønsker at påvirke, men også ift. vores ansvar for at skabe impact gennem vores forskning’’.

 ”Det er løsninger, som hele verden kan få glæde af, og dialogen med EU-institutionerne er afgørende, ikke blot grundet de åbenlyse program muligheder, som vi ønsker at påvirke, men også ift. vores ansvar for at skabe impact gennem vores forskning.’’  – AU Dekan Eskild Holm Nielsen

Mødet mellem de fem grene fra Europa-Kommissionen og de danske universiteter var organiseret af Dacob-samarbejdet ved Greater Copenhagen EU Office, Central Denmark EU Office og AAU.

Europa-Parlamentet får lys på vejen til udledningsfrit landbrug

Onsdag den 22. marts var Aarhus Universitet sammen med medlem af Europa-Parlamentet Asger Christensen vært for et arrangement omkring ’zero emission agriculture’ i Europa Parlamentet.

Arrangementet satte lys på det store potentiale som teknologisk udvikling indeholder for landbrugssektoren, men fremhævede også regulatoriske barrierer som en stopklods for implementering af disse løsninger. Fremmødet og spørgelysten var stor, da EU-institutionerne og flere aktører omkring sektoren er sig smertelige bevidste om, at landbrugssektoren i dag, er den sektor som omstiller sig langsomst til en klimaneutral fremtid.

’’Vi er meget glade for samarbejdet med Asger Christensen, og er taknemmelige for, at vi i fællesskab kan bringe den nyeste viden i spil over for EU-institutionerne. Vi ser det som en naturlig og bunden opgave, at vi som forskningsinstitution deler vores løsninger og samarbejder. For at nå EU’s klimamål skal forskningens bidrag til teknologiske løsninger hurtigst muligt omsættes til løsninger for landmændene, og her har vi i Danmark et rigtigt godt samarbejde med SEGES. Det var derfor naturligt for os at optræde sammen i Parlamentet’’, siger delegationsleder professor Jørgen E. Olesen, institutleder på Agroøkologi AU.

’’Vi ser det som en naturlig og bunden opgave, at vi som forskningsinstitution deler vores løsninger og samarbejder.’’ – Delegationsleder professor Jørgen E. Olesen, institutleder på Agroøkologi AU.

Jørgen havde følgeskab af professor Anders Feilberg AU, professor Diego Abalos AU, senior rådgiver Christian Friis Børsting AU, og direktør for innovation ved SEGES, Lisbeth Henricksen. Foruden seancen i Europa-Parlamentet have CDEU også sat et bilateralt mødeprogram op, hvor delegation fik lejlighed til at indgå i dialog med Kommissionen, den danske EU-repræsentation samt Landbrug og Fødevares kontor i Bruxelles.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Mathilde Dam
EU-konsulent
Forskning og grøn omstilling