Gode historier

Fra kapacitetsopbygning til mobilitet for lærere og elever

10. juni 2015

CB4LLP er navnet på et af de projekter, CDEU har indgået i sammen med partnere fra bl.a. Italien, Sverige, Grækenland, Belgien og Bosnien-Hercegovina. CB4LLP står for ”Capacity Building For Lifelong Learning Programme” og handlede om at nyttiggøre resultater fra tidligere EU-projekter på uddannelsesområdet. Målet var at klæde midtjyske aktører, der arbejder med kompetenceudvikling, på til at udnytte interessante internationale input og bruge dem i lokale udviklingsprojekter.

Central Denmark EU Office afviklede ifm. CB4LLP 3 workshops i samarbejde med forskellige midtjyske institutioner og kommuner; en ”Behovsworkshop”, ”Matchingworkshop” og ”Planlægningsworkshop”.

Læs mere om de 3 workshops her og om projektet på projektets hjemmeside.

Erhvervsskolen Tradium, der er et uddannelsesmæssigt kraftcenter, som udbyder en lang række ungdoms-, voksen- og efteruddannelser inden for det merkantile og tekniske område, afholdte sidste år en kreativ workshop, som led i internationalisering af skolens strategi. Birgitte fra CDEU var workshoppens inspirator og facilitator og noget af det, der blev diskuteret var mobilitet, herunder hvordan man får elever og lærer til udlandet og udenlandske elever og lærer til Tradium. Idérigdommen var stor og flere frø blev sået.

Tradium har netop fået endnu en bevilling, denne gang 2.2. mio. kr. til udlandsophold for elever og lærere på ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Det er det europæiske Erasmus+: Leonardo da Vinci program, der har bevilget 2,2 millioner kroner til Tradium, som kan bruges over de næste to år som tilskud til udlandsophold for elever, der vælger praktik- og skoleophold i EU.

De mange EU-kroner er et såkaldt mobilitetstilskud (rejse + ophold) til såvel ansatte som elever, som ønsker et ophold på Tradiums partnerskoler i Finland, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Spanien og Tyrkiet.

Alle elever fra Tradiums ungdomsuddannelser har principielt mulighed for at opnå EU-støtten; både erhvervsgymnasierne, de merkantile og de tekniske erhvervsuddannelser er tænkt ind i bevillingen. Det passer fint med, at alle uddannelser på Tradium indeholder et internationalt element, og alle elever kan komme til et andet EU-land og studere med økonomisk tilskud og få en særlig erfaring og oplevelse fra udlandet. Både personligt og arbejdsmæssigt – og dermed få et særligt fortrin i forhold til deres videre arbejdskarriere. Også ansatte på Tradium kan glæde sig over den flotte EU-bevilling, der giver Tradiums medarbejdere økonomisk tilskud til efteruddannelse og undervisningsophold i EU.

Yderligere oplysninger hos Tradiums projektkoordinator Anne-Birthe Mortensen.

Yderligere oplysninger hos CDEU.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling