Gode historier

Genvej til Europa har hjulpet med seks Erasmus+-ansøgninger i dette forår

11. maj 2016

I løbet af foråret har CDEU’s forløb for kulturaktører i Midtjylland, Genvej til Europa, hjulpet med seks Erasmus+-ansøgninger. Genvej til Europa har bidraget på forskellig vis. Projekterne har fået hjælp til at udvikle deres projekter med en international dimension og med at finde partnere i Europa. Derudover har CDEU’s kulturkonsulenter Lone Leth Larsen, Åse Højlund Nielsen og Julie Sand Jørgensen hjulpet med gennemlæsning og gennemarbejdning af ansøgningsteksten.

Et travlt forår

De sidste ansøgninger blev sendt afsted i slutningen af april. Og den første i begyndelsen af februar. Det første projekt var et mobilitetsprojekt som Rethink Folkmusic, der lader børn og unge finde lokal folkemusik på arkiverne og bearbejde det sammen, og structured dialogue som Herning Bibliotekerne med ”Our Europe” sendte ind. To andre projekter søgte støtte under strategic partnership: Europæiske Kulturbørn fra Kulturprinsen i Viborg og Swinging Europe med Culture Chocx. Europæiske kulturbørn handler om at udvikle læringsstile ud fra kunst og kulturmetoder, og Culture Chocx om, hvordan vi kan bruge den rige musikarv, som flygtningestrømmen tager med sig, til selv at blive bedre og via musikken være med til at skabe en bedre integration.

Derudover er to Midtjyske projekter blevet partnere i europæiske projekter: Gentænk landsbyen er med i et projekt om at styrke landsbyer i Europa ledet af det Europæiske Netværk for Kulturhuse, og Cesso.dk er med i et Pafos-projekt om at bruge kultur som brobygger for integration og velkomst af de mange flygtninge.

Forskellige muligheder under Genvej til Europa

Genvej til Europa er et forløb, som bedst muligt guider dig gennem et EU-ansøgningsforløb fra start til slut. Du vil blive bedre klædt på til, hvad det kræver at lave en EU-ansøgning og hvilke EU-dagsordner, der spiller ind på programmerne. Forløbet består af tre delforløb, og derfor har Genvej til Europa hjulpet forårets seks projekter på forskellig vis. Projektejerne har bl.a. fået hjælp til at udvikle deres projekter med en international dimension og med at finde partnere i Europa. Derudover har CDEU i skriveprocessen hjulpet med gennemlæsning, røde streger og gennemarbejdning af teksten i frugtbare processer med projektejerne.

Vi håber nu det allerbedste for de mange projekter, og som en af projektejerne udtrykte: ”Det er en hård og spændende proces, men det har givet meget blod på tanden, og hvis ikke projektet går igennem nu, vil vi prøve igen.”

Du kan læse mere om Genvej til Europa på vores hjemmeside, hvor du også kan finde mere information om de enkelte projekter.