Gode historier

Genvej til Europa skaber link mellem Aarhus 2017 og kommende kulturhovedstæder

8. februar 2017

Det går godt i Midtjylland. Med titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017 har Aarhus formået at inddrage hele regionen, så alle kommuner, organisationer og virksomheder får del i den internationale omtale, som Aarhus 2017 nyder godt af. Men hvilken rolle spiller CDEU´s forløb, Genvej til Europa (GtE) i den sammenhæng?

I denne serie af gode historier fortæller CDEU om, hvordan resten af Europa er blevet opmærksom på Aarhus 2017, og hvilken rolle GtE har spillet i den forbindelse. På den måde håber vi at kunne sætte effekten af internationalisering i perspektiv. Følg med i CDEU´s nyhedsbrev.

Genvej til Europa teamet. Fra venstre Åse, Lone og Julie fra CDEU.

Kommende kulturhovedstæder inspireres af Aarhus 2017

”Hvis man på nogen måde kunne indfange dette øjeblik, denne spirende spænding, så ville jeg gøre det og beholde det for evigt. Men det kan ikke beholdes. Det kan kun leves. Og som alle øjeblikke fører også dette øjeblik uvægerligt til det næste” sagde Rebecca Matthews til den officielle åbning af Aarhus 2017.

Aarhus 2017 skal leve videre, også efter kulturhovedstadsåret, men for at fortællingen kan huskes bedst muligt, er det vigtigt, at den forankres ikke kun i Danmark, men også internationalt. Den europæiske interesse kommer dog ikke af sig selv. Den skal der arbejdes hårdt for, og det er her, at Genvej til Europa kommer ind.

CDEU´s Lone Leth Larsen, der er en del af Genvej til Europa-indsatsen, har således arbejdet målrettet på at få Aarhus 2017 til at mødes med to af de kommende års kulturhovedstæder, Leeuwarden 2018 og Galway 2020. Hun har blandt andet hjulpet byerne med at komme i kontakt med Aarhus 2017-sekretariatet og diverse projekter i Aarhus 2017-regi.

Leeuwarden 2018 vil lære af Aarhus 2017

Leeuwarden 2018 havde allerede stiftet bekendtskab med Aarhus 2017, da de var med til Aarhus 2017´s reception i Bruxelles i november sidste år, som blev arrangeret af CDEU i samarbejde med Aarhus 2017.

Men da minibussen med politikere og embedsmænd fra Leeuwarden havde sat kursen mod Aarhus 2017 for at være en del af den officielle åbning, så var det for at lære, hente inspiration og få nye ideer og gode råd med hjem til det hollandske kulturhovedstadsprojekt næste år, også når det gælder landdistriktsudvikling.

Til mødet med Leeuwarden 2018 havde Lone Leth Larsen derfor inviteret Gentænk Landsbyen, også kaldet Rethink the Village, med. Gentænk Landsbyen arbejder for at skabe netværk, fællesskab og gode historier om at bo i landsbyen, og der blev især talt om, hvordan man får opbakning fra befolkningen til kulturprojekter på trods af, at landsbyer og kommuner ligger langt fra hinanden og har deres egne, lokale dagsordener.

Galway 2020 vil opbygge platform med Aarhus 2017

På mødet med Galway2020 blev der også talt om Gentænk Landsbyen, men her var Lene Noer fra Grasslands-projektet, der arbejder for at udvikle kulturmedarbejdere i landdistrikter, som var inviteret med. På baggrund af mødet blev der i fællesskab taget initiativ til at udvikle en europæisk platform bestående af europæiske kulturbyer, der vil arbejde for landdistriktsudvikling gennem kulturprojekter. Platformen skal fungere som et netværk for erfaringsudveksling og best practices.

Næste skridt er blevet aftalt, og derfor skal partnerne mødes igen i Bruxelles på CDEU, hvor platformen skal konkretiseres. Ønsket er desuden at invitere Europa-Kommissionen med til mødet, så Kommissionen får mulighed for at tage aktiv del i, hvordan landdistriktsudvikling skal foregå på europæisk plan.

Om Genvej til Europa

Genvej til Europa arbejder for at styrke internationalt udsyn og samarbejde for midtjyske kulturaktører samt for at opkvalificere regionens, kommunernes og kulturinstitutionernes indsats i forhold til EU og internationalt samarbejde. Genvej til Europa medvirker til at sikre EU-finansiering af kulturprojekter og bidrager dermed til målsætningen om Midtjylland som international vækstregion.
Genvej til Europa er finansieret af Region Midtjylland og gennemføres i samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus 2017 og CDEU.

Følg Genvej til Europa på facebook.