God historie

Gode partnere skaber succes i EU-projekter

28. november 2018

Skal et EU-projekt lykkes, så er dialogen med ens partnere en essentiel investering. Sådan lød budskabetpå vores netop afholdte Creative Europe-workshop.  Workshoppen er blot en i en hel vifte, som CDEU i løbet af efteråret og vinteren afholder, og som skal klæde deltagerne bedst muligt på i forhold til at søge EU-støtte.

Jens Ulrik Kleemeyer (t.h.) præsenterer på workshoppen, mens CDEU’s Lone Leth Larsen kigger på.

’Tilliden er helt central’

En succesfuld EU-ansøgning består af mange elementer, men uden tillid til ens partnere og partnernes tillid til ledelsen i projektet når man ingen vegne. Begge dele er nemlig yderst vigtige for, at der kan leveres det rette indhold i ansøgningsprocessen, men også for de udførende aktiviteter, der skal laves, når projektet opnår støtte. Det var nogle af rådene fra Jens-Ulrik Kleemeyer fra Skanderborg Musikskole, der samarbejder med Holstebro Musikskole, og som har gode erfaringer med at opnå EU-støtte fra tidligere projekter.

Workshoppen blev afholdt på Performing Arts Platform i Midtjylland og havde som målgruppe de potentielle ansøgere til EU’s kulturprogram, Creative Europe, der yder støtte til kulturorganisationer og andre professionelle aktører inden for kulturlivet.

Mål: Skærpet fokus på projektet

Dagens program var arrangeret af CDEU’s kulturindsats, Genvej til Europa, og workshoppen var den anden af sin slags her i efteråret. De to workshops har haft forskellige oplægsholdere, men der har stadig været det fælles mål at skærpe fokus i de deltagendes projekter og at gøre det klart, at skal et EU-projekt lykkes, så skal det være en del af ens organisations kerneaktiviteter.

’Workshop giver rum til refleksion i travl hverdag’

En af deltagerne på dagen var Lone Jensen fra Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune, som har stået for at skrive en Creative Europe-ansøgning, og her gav den nyligt afholdte workshop netop et skærpet fokus på hendes projekt:

“Sådan en dag skaber et rum til refleksion over ens projekt, som det ellers kan svært at finde tid til i hverdagen, og derfor er det rigtig godt at deltage i den her type workshop”.

Foruden en præsentation af de enkelte projekter, som deltagerne selv stod for, bød workshoppen også på en diskussion af partnere, en gennemgang af Creative Europe-programmet og dets ansøgningsformularer samt de kriterier, som ens ansøgning bliver vurderet ud fra.

Kun en lille del af CDEU’s samlede tilbud

Godt 25 personer lærte mere på CDEU’s skriveworkshop på Bjerringbro Gymnasium.

Men de kulturelle workshops udgør kun en del af den vifte af tilbud om opkvalificering, som CDEU tilbyder midtjyske aktører. Således har vi også netop haft afholdt den første af tre skriveworkshops, der forløber henover efteråret og vinteren, og som sigter mod at klæde midtjyske kulturaktører og uddannelsesinstitutioner på at til kunne ansøge om Erasmus+ strategiske partnerskaber til marts 2019.

Her var 25 interesserede mødt op til workshop på Bjerringbro Gymnasium, alle med det til fælles, at de sidder med en konkret udfordring, som de ønsker at arbejde med at løse tværnationalt. I den forbindelse kan CDEU bidrage med at konkretisere idéen samt sikre, at den lever op til krav om partnerskaber og indhold som dikteret i Erasmus+ programmet. Men CDEU giver også løbende sparring på spørgsmål, der måtte opstå, når man påbegynder en europæisk rejse mod at løse en udfordring i fællesskaber af minimum 3 europæiske partnere.

Masser af gode grunde til at arbejde europæisk

Der er i det hele taget al mulig god grund til, at midtjyske institutioner bør overveje kaste sig ud i EU-arbejdet. Det giver nye partnere, ny viden og en masse inspiration til, hvordan man kan arbejde derhjemme, og så må man heller ikke glemme EU-støtten. Et eksempel er Kunsthal Aarhus, som Genvej til Europas to konsulenter, Julie Sand Jørgensen og Lone Leth Larsen, tidligere på året hjalp med en ansøgning til Creative Europe-programmet. Den ansøgning endte i sommers 1,5 millioner kroner i tilskud til deres projekt.