Aktuelt

Godt nyt for klima og miljø: Næsten 2 mia. euro ekstra i EU’s nye LIFE-program

16. juni 2021

EU’s store program for miljø- og klimaindsatsen, også kaldet EU LIFE, er lige på trapperne med sin nye programperiode for 2021-2027. Der er masser af godt nyt, og her vil vi gennemgå programmet og sætte særligt fokus på de vigtigste ændringer i forhold til den tidligere programperiode.

LIFE understøtter bl.a. midtjysk klimatilpasning

Siden 1992 har LIFE udstedt mere end 5000 projektbevillinger til både offentlige og private aktører. Heraf har Midtjylland haft flere større LIFE-projekter, ikke mindst klimatilpasningsprojektet Coast to Coast Climate Challenge, der har modtaget 51 mio. kr. i EU-støtte.

Nu er LIFE-programmet så klar med en ny programperiode, der blandt meget andet også indbefatter et nyt delprogram om energi, helt nye typer af projekter og et budget, der er blevet forøget med henved 2 mia. euro i forhold til forrige programperiode.

Ren energi bliver et nyt fokus

LIFE-programmets budget 2021-2027 i mia. EUR

I det kommende LIFE-program bibeholdes de to underprogrammer Miljø og Klima, og de får hver især to delprogrammer.

Under miljøprogrammet går delprogrammet Natur og Biodiversitet igen fra tidligere, mens det andet delprogram vil sætte fokus på Cirkulær økonomi og Livskvalitet.

Under klimaprogrammet lancerer LIFE et delprogram, der består af hhv. Modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, mens det andet – og helt nye – delprogram sætter fokus på omstillingen til ren energi for bl.a. at levere på målsætningerne i European Green Deal, EU’s 2030-mål for energi samt EU’s 2050-målsætning om klimaneutralitet.

Både nye og gamle projekttyper

Der er også nyt i forhold til måden at drive LIFE-projekter på: Selvom flere projekttyper går igen, byder programperioden 2021-2027 bl.a. på de nye såkaldte ”Strategic nature projects”. Med strategiske naturprojekter ønsker LIFE at bidrage til EU’s målsætninger for natur og biodiversitet ved at bistå staterne med at udarbejde og implementere grønne løsninger for bl.a. landbruget. De strategiske naturprojekter vil desuden støtte medlemslandene med udvikling af landdistrikter. EU har med disse projekter en hensigt om, at der skal ske en mainstreaming af EU’s natur- og biodiversitetsmål i alle øvrige politikker i medlemslandene.

En anden nyhed er “Standard Action Projects, hvilket er en bredt favnende programtype, der støtter projekter, som bidrager til LIFE’s overordnede målsætninger, men som falder uden for de andre tre projekttyper. LIFE vil desuden have mulighed for at yde støtte til andre indsatser, der støtter LIFE’s overordnede formål.

LIFE IP bliver til Strategic Integrated Projects

De store LIFE Integrated Projects (IPs) fortsætter, dog nu under det nye navn ”Strategic integrated projects”, og ligeledes er de tekniske bistandsprojekter endnu engang at finde i den nye LIFE-periode.

For ansøgninger til LIFE programmet i 2021 forventes kun et-trins-ansøgninger uden concept note inden full proposal. Dette skyldes forsinkelser i programmet.

Ønske om at skabe større EU-synergieffekter

Som i tidligere programperioder ønsker LIFE 2021-2027 at bidrage til implementering i stor skala af innovative teknologier. EU har et ønske om at skabe større sammenhæng og synergi mellem dens mange programmer, strategier og målsætninger, og disse synergieffekter er også i højsædet i LIFE 2021-2027. Dette er især tilfældet for det nye delprogram om ren energi, der ved at udbrede og opskalere løsninger og teknologier udviklet i bl.a. forskningsprogrammet Horizon 2020 og Horizon Europe vil bidrage til EU’s 2030-energimålsætninger.

Faktaboks: Synergieffekter

LIFE 2021-2027 bidrager til

·       EU’s 2030-mål for energi

·       Den fælles landbrugspolitik

·       EU’s biodiversitetsstrategi for 2030

·       EU’s plaststrategi

 

Udover synergien mellem delprogrammet om omstilling til ren energi ønsker LIFE også med sit delprogram om natur og biodiversitet at yde støtte til EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 og den fælles landbrugspolitik, mens delprogrammet om cirkulær økonomi skal bidrage til bl.a. EU’s plastikstrategi.

Finansiering og kriterier

LIFE bidrager med op til 60% finansiering til projekter under delprogrammerne Cirkulær Økonomi og Livskvalitet, Modvirkning af og Tilpasning til Klimaændringer samt Omstilling til Ren Energi. Projekter under Natur og Biodiversitet kan opnå støtte på op til 75% af projektomkostningerne. For projekter vedrørende teknisk bistand, der har til formål at hjælpe offentlige myndigheder med at forbedre deres knowhow og ekspertise om LIFE-programmet og LIFE-projekter i deres helhed, kan der ydes støtte på op mod 95% af projektomkostningerne.

Tidsplan og yderligere info

Det endelige, flerårige arbejdsprogram for LIFE 2021-2027 er forsinket, men calls ventes at åbne i juli måned – nærmere bestemt i løbet at uge 28. Umiddelbart efter offentligørelsen af calls vil der blive lanceret infodage om programmerne.

Vil du vide mere om LIFE-programmet, kan du læse mere på linket her, ligesom du selvfølgelig også altid er velkommen til at tage fat i os på CDEU.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling