Gode historier

Godt nytår fra CDEU

17. januar 2018

CDEU vil gerne ønske alle modtagere af EU-fokus et godt nytår. Vi glæder os til at levere nyheder fra Bruxelles også i 2018 – endda via et nydesignet nyhedsbrev og hjemmeside, som vi går i luften med om kort tid.

2017 har været et godt år for CDEU. Vi har fået mange nye samarbejdspartnere i Midtjylland og flere aktiviteter mellem Midtjylland og europæiske partnere end nogensinde før.

2017 har på mange måder stået i kulturhovedstadens tegn. CDEU har arbejdet intensivt på at etablere europæiske samarbejdsrelationer og EU-finansierede projekter med kulturaktører over hele regionen. Vi er glade for, at de europæiske ambitioner er kommet for at blive i det midtjyske kulturliv, og det er vores ambition at fortsætte vores fokus på kulturområdet i 2018 og derefter.

Vi har i 2017 og i starten af 2018 ansat nye, meget velkvalificerede medarbejdere, hvilket har givet os mulighed for at opgradere vores indsats på henholdsvis fødevare- og sundhedsområdet. Vi har allerede etableret kontakt til mange mulige samarbejdspartnere i regionen, og har en række spændende initiativer på bedding.

Også erhvervsområdet bliver fortsat styrket hos CDEU. Vi har i 2017 udvidet vores målgruppe fra kun at omfatte SMV’er til også at omfatte store virksomheder og iværksættere. Der er en række spændende muligheder for disse typer af virksomheder i EU-systemet, som vi ser store perspeltiver i årene fremover. 2017 har været et særdeles godt år for vores virksomhedsrettede arbejde, vi har kontakt til flere og flere virksomheder og vores relationer til det midtjyske.

Erhvervsfremmesystemet bliver stærkere og stærkere. CDEU har i 2017 hentet næsten 50 mio. kr. hjem til virksomhederne fra EU, hvilket gør 2017 til vores bedste år nogensinde på dette område.

I 2017 blev Regionens klimatilpasningsindsats, der er støttet af Europa-Kommissionen med 52 mio. kr., lanceret. Den er frugten af flere års forberedelser – såvel i Regionen som i Bruxelles. Regionens omfattende, innovative og helhedsorienterede tilgang til klimatilpasning har vakt interesse blandt organisationer og myndigheder i EU, og har i Region Midtjylland ført til flere, nye samarbejder og yderligere projekter, som CDEU støtter op om. Indsatsen varer i yderligere 5 år – altså også i 2018.

I 2018 bliver fundamentet lagt til fremtidens europæiske forsknings- og innovationspolitik, både hvad angår prioriteter, finansieringsniveau og instrumenter. CDEU er dybt involveret i dette arbejde, især sammen med Aarhus Universitet. Det er vores ambition at bidrage til, at det fremtidige system i så høj grad som muligt tilgodeser midtjyske interesser. I den forbindelse er vi meget glade for, at Aarhus Univeritet i 2017 trådte ind i ejerkredsen bag kontoret, hvilket sikrer en endnu tættere og langsigtet samarbejdsrelation på forsknings- og innovationsområdet.

Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde og mange spændende europæiske projekter i 2018.