Ansøgningsrunder

Gør det lettere at søge om udveksling og samarbejde: Bliv Erasmus-akkrediteret

30. juni 2020

Nu er der mulighed for at søge om Erasmus-akkreditering for organisationer inden for voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet. Med akkrediteringen øger I jeres muligheder for at søge støtte fra EU til f.eks. udveksling, og når først akkrediteringen er i hus, gør den de kommende ansøgningsprocesser meget mere enkle.  

Nu er der en ny indkaldelse til akkreditering af organisationer inden for voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet. Indkaldelsen er åben for at ansøge frem til den 29. oktober 2020. 

En akkreditering af din institution eller organisation giver mulighed for at lette administrationen af jeres Erasmus-muligheder for at indgå i udvekslinger og samarbejder under EU’s Erasmus-program, og muligheden for akkreditering er som noget nyt særligt målrettet dagtilbud og skoler 

Hvorfor bør vi søge om akkreditering? 

En akkreditering af din institution eller organisation vil øge jeres muligheder for at søge om Erasmus-tilskud til internationale aktiviteter og har som overordnet formål at forenkle ansøgningsprocessen: Når først akkrediteringen er i hus, kan man nemlig tilpasse aktiviteterne år for år uden at indsende nye ansøgninger. Det giver derved mere tid til at fokusere på projekternes og aktiviteternes faglige indhold.  

Styrelsen for Forskning og Uddannelse: Mere enkel adgang

Alexander Theis Kjærby Andersen, som sidder med skoleområdet i Erasmus+ ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse og som arbejder med Erasmus-indkaldelser målrettet skoleområdet i Danmark, fortæller:  

  • Som noget nyt åbner Erasmus for, at dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om akkreditering til programmet. Akkrediterede Erasmus-organisationer vil få en mere enkel adgang til at søge om tilskud til efteruddannelsesaktiviteter, undervisningsophold og – som noget nyt – elevmobilitet under det fremtidige Erasmus-program. Fokus for akkreditering er på et strategisk plan og kan tilpasses konkrete ønsker fra år til år, uden at institutionen skal indsende en ny ansøgning. Akkrediteringen giver således en mere fleksibel adgang til tilskud samt en mulighed for løbende at tilpasse aktiviteter inden for de strategiske rammer, som akkrediteringen indeholder.

God mulighed for kommuners konsortie-ansøgninger

Erasmus-programmet er sat i verden for at fremme social inklusion, øge kvaliteten i uddannelser og læring, fremme innovation og nytænkning, skabe nye fagfællesskaber, forbedre digitale læringsmodeller og værktøjer samt udveksle erfaringer på tværs af Europa. Akkrediteringen vil kunne sætte den strategiske ramme for kommunernes efter-videreuddannelse i form af konsortieansøgninger, og. Niels Martiny, områdeleder i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, fortæller om konsortieansøgninger:

  • Man vil også kunne søge om akkreditering som konsortieholder. Det vil sige, at eksempelvis kommuner kan søge om efteruddannelse, undervisningsophold og elevmobilitet på vegne af kommunens institutioner. En kommune vil eksempelvis kunne søge om akkreditering inden for kommunens dagtilbuds- og grundskoleområde. Når akkrediteringen er opnået, kan kommunen frit fra år til år vælge at anmode om midler til de skoler og institutioner, som gerne vil deltage det pågældende år.

Hvem kan ansøge? 

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelsererhvervsrettede grund- og efteruddannelser samt institutioner inden for almen voksenuddannelse. kan søge. Ligeledes kan kommuner, CFU’er og andre med en rolle inden for sektoren søge om akkreditering som konsortieholder. Inden for voksenuddannelse kan organisationer, som tilbyder folkeoplysning, desuden også søge.  

Hvordan ansøger man? 

Man skal ansøge via ved at benytte et elektronisk ansøgningsskema, som vil blive lagt op snarest muligt. Ansøgningsfrist er den 29. oktober 2020 kl. 12.00. Det vil være tilgængeligt  linket her. Bemærk, at der skal bruges EU-Login – har du endnu ikke sådan et, kan det oprettes på samme link. 

Frist

Ansøgningsfristen er den 29. oktober 2020 kl. 12.00. 

Find mere information på hjemmesiden for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Deltag i webinar

Har I mod på at finde ud af, om Erasmus-akkreditering er noget for jer? Så deltag i vores webinar den 13. august. Læs mere på linket her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA