Ansøgningsrunde

Innovation Fund: Søg støtte til at bringe grønne teknologier frem til markedet i stor skala

16. december 2020

Tidligere på året lancerede Europa-Kommissionen Innovation Fund, der over de næste ti år vil investere over 75 milliarder kroner i energiprojekter. 1. december 2020 åbnede ansøgningsrunden for små projekter under 7,5 mio. euro (56 mio. kroner). Søg frem til 21. marts 2021.

For at indfri EU’s mål om klimaneutralitet i 2050 skal der allerede i dag investeres i de helt rigtige, grønne teknologier.

Derfor har Europa-Kommissionen i år lanceret Innovation Fund, der gennem en række ansøgningsrunder for store og små projekter frem til 2030 vil investere over 75 milliarder kroner i at bringe innovative, grønne teknologier på markedet.

Den 1. december åbnede muligheden for at søge støtte til projekter på under 7,5 mio. euro. Der kan søges indtil 10. marts 2021.

Finansiering af Innovation Fund: Den, der forurener, betaler

Innovation Fund finansieres med indtægterne fra EU’s CO2-kvoteordning, der fastsætter og sælger kvoter til energitung industri og til energisektoren for deres CO2-udledning. Innovation Funds samlede investeringsstørrelse på 75 milliarder kroner er beregnet ud fra en CO2-pris på 150 kroner per ton CO2. Da denne forventes at stige i løbet af de kommende år, i og med at kvoterne reduceres, så kan det forventes, at størrelsen på Innovation Fund – og dermed investeringerne i grønne teknologier – ligeledes vil stige.

Skal bringe grønne teknologier frem til markedet i stor skala

Innovation Fund skal støtte ægte innovation, det vil sige projekter og teknologier, der modsat inkrementel innovation udgør teknologiske gennembrud. Innovation Fund er den første af sin slags og går til projekter, der er klar til at blive realiseret i stor skala.

Forskellen mellem Innovation Fund og andre innovationsstøtteprogrammer i EU, såsom forskningsstøtteprogrammet Horizon Europe og miljøstøtteprogrammet LIFE, er, at Innovation Fund-støtten ikke har til formål at gøre teknologierne klar til markedet. Støtten skal derimod gå til at bringe grønne teknologier, der allerede er klar til at erstatte mindre bæredygtige alternativer, på markedet i stor skala.

Støtter fremtidens grønne energiteknologier bredt set

Innovation Fund støtter teknologiske gennembrud i vedvarende energi samt opsamling og lagring af kulstof, energitunge industrier og energilagring, dvs. batterier.
Kommissionen understreger, at enhver form for forbedring i disse teknologier langs hele værdikæden kan støttes. Det vil sige at projekter om vedvarende energi konkret kunne være: Innovation i offshore vind, brintmobilitet, innovation af den måde, som vedvarende energianlæg bygges eller produceres på, m.v. Kommissionen byder ligeledes tværsektorielle projekter, såsom f.eks. emissionsbesparende industrisymbioser, velkomne.

Modtag op til 60% i finansiering fra EU

Frem til 2030 vil Innovation Fund oprette årlige ansøgningsrunder for henholdsvis store og små projekter. Den første ansøgningsrunde for store projekter over 56 mio. kroner lukkede 29. oktober 2020. Ansøgningsrunden for små projekter, dvs. projekter med en investeringsstørrelse på under 56 millioner kroner, åbnede 1. december 2020. EU–medfinansieringen ligger på op til 60%.

Nærmere information om at ansøge

Vil du høre nærmere om, hvordan du søger Innovation Fund, så kontakt CDEU’s konsulent Rikke Edsjö direkte på re@CentralDenmark.eu.

Fristen for at søge Innovation fund er den 10. marts 2021.

Læs mere

Du kan læse mere om Innovation Fund på linket her

Du kan også læse om Agenturet for Innovation og Netværk, der administrerer Innovation Fund, på linket her.