Aktuelt

Har du 15 minutter? Så giv dine input til EU's nye dagsorden for færdigheder

30. september 2020

I forbindelse med lanceringen af EU’s ’Skills Agenda’ har Europa-Kommissionen udsendt en offentlig høring, der har til hensigt at indsamle feedback på agendaens første punkt, nemlig Pagten for Færdigheder. Høringen vil dermed give dig som aktør indflydelse på udformningen af pagten.

Unik mulighed for at få indflydelse

Alle, der arbejder aktivt med efter-videreuddannelse, omskoling, opkvalificering og kompetenceopbygning i et livslangt perspektiv, bør lytte rigtig godt med her: EU tilbyder nemlig lige nu en unik mulighed for at få indflydelse på både formål, aktiviteter og implementering af Pagten for Færdigheder.

Vil forene relevante aktører

Som første punkt i EU’s Skills Agenda – og som et første skridt mod en samlet forbedring og opkvalificering af det europæiske kompetenceniveau – har Pagten for Færdigheder således til hensigt at forene relevante aktører på området, og dette skal gå hånd i hånd med den grønne og digitale omstilling.

Tværsektorielle partnerskaber skal oprettes

Pagten sigter mod at samle alle aktører, der har en forbindelse til og interesse for kompetenceudvikling, herunder virksomheder, lokale og regionale myndigheder samt andre relevante interessenter, og det med det formål at udvikle strategier til opkvalificeringen. For at sikre partnernes engagement vil de skulle underskrive en appel, der vil fastsætte de principper, som samarbejdet skal følge.

Nærmere om Pagten

Det forventes, at Pagten for Færdigheder vil blive lanceret i november 2020. Derfor har Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse nu lanceret en høring for aktørerne på området, og den har til formål at kortlægge institutioner og andre involveredes holdninger til pagtens nuværende udformning. Besvarelserne vil herefter blive brugt til at forme Pagten. Det er derfor som nævnt en unik mulighed for interesserede til at få indflydelse på Pagtens formål, aktiviteter og implementering.

Deltag i høringen

Besvarelsen forventes at tage 10-15 minutter, og enhver respons vil være en stor hjælp. Høringen er tilgængelig på dette link. Fristen for besvarelse er den 12. oktober 2020.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA