God historie

Hele 7 midtjyske ansøgninger til AAL-programmet takket være støtte fra Region Midtjylland

6. juni 2018

I efteråret 2017 tog CDEU initiativ til, at Danmark skulle genindtræde i EU’s program, AAL (Active and Assisted Living). Takket være Region Midtjylland, der sikrede fuld finansiering fra midtjysk side i samarbejde med Innovationsfonden, genindtrådte Danmark i programmet i starten af 2018, og det er nu endt med hele 7 midtjyske ansøgninger til programmet. Det svarer til mere end 25% af det samlede antal ansøgninger fra hele EU.

Fra venstre: CDEU’s to sundhedskonsulenter Lina Christensen og Maria Heilskou Pedersen ved CDEU’s infodag om AAL i februar 2018.

Høj livskvalitet i hele alderdommen

Bedre løsninger for ældre, så de kan blive sikret en høj livskvalitet igennem hele deres alderdom. Det er målet med AAL-programmet, der støtter udviklingen af innovative løsninger på ældreområdet, og det stemmer særdeles godt overens med de prioriteter, som de midtjyske kommuner har på dette område.

Derfor var det oplagt, at CDEU i efteråret 2017 tog initiativ til, at Danmark genindtrådte i AAL-programmet.

Finansiering faldt på plads

Danmark trådte i sin tid ud af programmet, fordi finansieringen ikke kunne hentes fra dansk side. I den gamle aftale stod EU for 50% finansiering af de støttede initiativer, mens Innovationsfonden stod for at finansiere resten. Men denne model blev opgivet fra dansk side, hvorfor Danmark udtrådte.

I den nye løsning, som CDEU har taget initiativ til, er det Region Midtjylland og de andre deltagende regioner, der sammen med Innovationsfonden står for den danske finansiering, og den nye aftale muliggjorde, at Region Midtjylland som den første, danske region genindtrådte i AAL i starten af 2018.

Højeste antal ansøgninger kom fra Region Midtjylland

Resultatet af den genindtrædelse har ikke ladet vente på sig: I det call, som netop er lukket, har der været hele 7 midtjyske ansøgninger, som er det højeste antal af nogen af de danske regioner, der deltager – og som svarer til 25% af det samlede antal ansøgninger fra hele Europa.

EU-konsulent Lina Christensen stod bag initiativet om at lade Danmark genindtræde i AAL, og hun fortæller:

– AAL-programmet er ikke så stor en mundfuld for kommunerne, som andre programmer kan være. Det er relativt let at søge, og svartiden fra EU er ret kort. Den agile tilgang passer perfekt til de midtjyske kommuner og SMV’er, og vi er derfor også ovenud glade for at se, at især kommunerne har omfavnet mulighederne i så høj grad, som vi her ser.

CDEU arrangerede velbesøgt infodag i februar

CDEU har selv lavet et stort stykke arbejde for at gøre opmærksom på AAL-programmets eksistens. I februar måned afholdt vi i Midtjylland en informationsdag om AAL-programmet, hvor interesserede fra et bredt udsnit af de midtjyske kommuner deltog, og hvor mange udtrykte interesse for at ansøge programmet.

Om de 7 midtjyske ansøgninger så også ender med at give pote, får vi at vide til september.

Vil du vide mere?

Skulle du eller din kommune også være blevet nysgerrige på, om AAL er noget for jer, så læs mere her eller kontakt os på mhp@centraldenmark.eu