God historie

Hele fem gymnasiale ungdomsuddannelser har fået Erasmus+akkreditering

2. marts 2022

En Erasmus+akkreditering gør vejen til at søge EU-midler meget lettere. I 2021 rakte CDEU derfor ud til alle de gymnasiale ungdomsuddannelser i Midtjylland for at fortælle om muligheden, og af de 10, som vi rådgav i ansøgningsprocessen, har hele fem nu opnået en akkreditering. Vi har i den forbindelse talt med Horsens Gymnasium og HF samt Skanderborg-Odder Center for Uddannelse om deres akkrediteringer og om, hvordan de kan bidrage til ungdomsuddannelsernes internationale arbejde.

Fra venstre: Jette Bech Mortensen, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, og Anja Øyan Munch, Horsens Gymnasium og HF

En lettere vej til at søge EU-midler over en årrække og en god mulighed for løbende at blive tilpasset en institutions ambitioner for det internationale arbejde. Det er blot et par af de gode grunde til at kigge mod en Erasmus+akkreditering, forklarer CDEU’s uddannelseskonsulent, Julie Sand Jørgensen:

Man kan se det som en forhåndsgodkendelse: Har man først opnået akkreditering, så ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der uddeler midler i den danske del af programmet, at man som institution prioriterer det internationale arbejde. – Julie Sand Jørgensen, CDEU

  • Akkrediteringsmuligheden er et meget konkret værktøj, der kan bruges til at lette det internationale arbejde hos den enkelte institution. Man kan se det som en forhåndsgodkendelse: Har man først opnået akkreditering, så ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der uddeler midler i den danske del af programmet, at man som institution prioriterer det internationale arbejde. Dermed vil ens kommende Erasmus+ansøgninger også kunne komme gennem nåleøjet noget lettere – simpelthen fordi man på forhånd har vist, at man virkelig vil det internationale og har en konkret strategi for det, lyder det fra Julie Sand Jørgensen.

Midlerne kan f.eks. gå til efter- og videreuddannelse for lærere og ledelse, internationale studieture for elever eller til finansiering af udenlandske eksperters besøg på ens egen uddannelsesinstitution.

Hele fem gymnasiale ungdomsuddannelser kom gennem nåleøjet

CDEU har gennem 2021 kontaktet alle de gymnasiale ungdomsuddannelser i Midtjylland med henblik på at oplyse om de gode muligheder, der ligger i at få en akkreditering. Vi endte med at rådgive 10 af dem i deres ansøgningsproces om en akkreditering, og af de 10 ansøgere er der nu hele fem, der er kommet gennem nåleøjet: Horsens Gymnasium og HF, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, Aarhus Katedralskole, Risskov Gymnasium og Silkeborg Gymnasium.

Bliv inspireret af erfaringerne fra to uddannelsesinstitutioner

Vi har derfor talt med Anja Øyan Munch, lektor og international koordinator ved Horsens Gymnasium og HF, og med Jette Bech Mortensen, lektor og international koordinator ved Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, om tankerne bag ansøgningen og om, hvordan de hver især oplevede ansøgningsforløbet:

Vores nye skoles motto lyder ”Vi gør din verden større”, og bl.a. derfor ser vi en Erasmus+ akkreditering som et vigtigt værktøj til at realisere og konkretisere det motto. Vi er desuden i gang med både at udvikle en sprogstrategi og en international strategi for vores skole, og også her bliver akkrediteringen essentiel. – Anja Øyan Munch, Horsens Gymnasium og HF

Horsens Gymnasium og HF

Anja Øyan Munch, lektor og international koordinator ved Horsens Gymnasium og HF, forklarer:

  • Vi er en nyfusioneret skole, hvor den ene tidligere afdeling har været aktiv inden for Erasmus-programmet i mange år. Så derfor var vi klar over, at en akkreditering var nødvendig for, at vi kan videreføre den tradition, fortæller Anja Øyan Munch, inden hun uddyber:
  • Vores nye skoles motto lyder ”Vi gør din verden større”, og bl.a. derfor ser vi en Erasmus+ akkreditering som et vigtigt værktøj til at realisere og konkretisere det motto. Vi er desuden i gang med både at udvikle en sprogstrategi og en international strategi for vores skole, og også her bliver akkrediteringen essentiel – både for elever og lærere, som alle får større mulighed for at samarbejde med Europa.

Stor hjælp og imødekommenhed

Anja Øyan Munch deltog i efteråret på et webinar, som CDEU afholdt i samarbejde med Undervisnings- og Forskningsministeriets afdeling for internationale uddannelsesprogrammer. Her kunne man få information og hjælp til sin akkrediteringsansøgning, og herefter tilbød Julie Sand Jørgensen fra CDEU at gennemlæse ansøgningen:

  • Vi fik en hurtig og konstruktiv feedback. Arbejdet med akkrediteringsansøgningen er ret stort, men jeg har oplevet stor hjælp og imødekommenhed fra både CDEU og Undervisnings- og Forskningsministeriets afdeling for internationale uddannelsesprogrammer, lyder det fra Anja Øyan Munch.

Jeg nød godt af den store ekspertise og hjælpsomhed, som CDEU udviste ved at tilbyde et individuelt møde med mig, hvor alt blev forklaret, og der var god tid til at stille spørgsmål. Det var det, der gjorde, at den endelige beslutning om at søge akkreditering blev taget. – Jette Bech Mortensen, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

På Skanderborg-Odder Center for Uddannelse fortæller lektor og international koordinator Jette Bech Mortensen om, hvordan centret søger at hjælpe elever, der har udfordringer af forskellig art, afsted på studierejser, ligesom der er et ønske om, at medarbejderne kan rejse ud på kurser eller job shadowing:

  • På Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU) har vi ca. 800 elever, og vi huser både HHX, HF, EUX og EUD. Vi har indtil nu kun fået støtte fra Erasmus+ på HHX og EUX i forbindelse med mobilitetsprojekter i Irland og førhen også i Spanien, og det kun i et begrænset omfang. Men den internationale strategi på SCU lægger op til øget samarbejde mellem afdelingerne samt et ønske om at tilgodese, at flere elever, som er udfordret økonomisk, socialt og personligt, får mulighed for at kunne deltage i studierejser. Det har også været vores ønske, at personalet i højere grad ville kunne få mulighed for at rejse ud og deltage i kurser eller på jobshadowing i andre europæiske lande.

God forklaring og tid til spørgsmål ledte til ansøgning

Som forholdsvist ny international koordinator kendte Jette Bech Mortensen ikke til Erasmus+akkrediteringer, men hun blev gennem kurser og webinarer opmærksom på muligheden. Alligevel var det at søge om en akkreditering ikke noget, som hun kastede sig direkte ud i:

  • Jeg kunne sagtens se mulighederne i det, men jeg var tilbageholdende, fordi det virkede så uoverskueligt. Imidlertid har både CDEU og Undervisnings- og Forskningsministeriets afdeling for internationale uddannelsesprogrammer været en uvurderlig hjælp i hele processen – dels til at arrangere møder og webinarer omkring Erasmus+ og akkreditering, men også i forhold til at tilbyde individuelle møder. Her nød jeg bl.a. godt af den store ekspertise og hjælpsomhed, som CDEU udviste ved at tilbyde et individuelt møde med mig, hvor alt blev forklaret, og der var god tid til at stille spørgsmål. Det var det, der gjorde, at den endelige beslutning om at søge akkreditering blev taget, fortæller Jette Bech Mortensen, inden hun fortsætter:
  • Jeg har ligeledes oplevet, at der altid har været tid og overskud til at hjælpe, når jeg ringede og havde brug for sparring, eller hvis der var noget, jeg havde svært ved at forstå. Desuden har den skriftlige respons også altid været hurtig og ikke mindst relevant og i et forståeligt og enkelt sprog.

Vil du vide mere?

Skulle din uddannelsesinstitution også være blevet nysgerrig på muligheden for at opnå en Erasmus+akkreditering, så er du altid velkommen til at tage fat i en af vores konsulenter for at høre nærmere. Du finder deres kontaktinformation herunder.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA