Gode historier

Herning-projekt får 340.000 kroner i EU-støtte til at integrere unge flygtninge

10. august 2016

Projektet Culture ShoX er et europæisk projekt ledet af Swinging Europe i Herning, og projektet har netop fået tildelt over 340.000 kroner i EU-støtte under programmet Erasmus+. Direktør for Swinging Europe, Marie Lilholt, understreger, at hvis det ikke havde været for CDEU’s sparring og hjælp med ansøgningen, så var projektet ikke kommet gennem nåleøjet.

Kunst og kultur skal fremme integrationen

Culture ShoX har som mål at fremme inklusionen af unge nyankomne flygtninge i Europa, og projektet vil bidrage hertil ved at bruge musik og teater i en række uformelle læringsforløb, som skal afholdes både i Danmark og på Cypern.

Midlerne fra Erasmus+ skal blandt andet gå til et kick-off møde i Herning og to unge-camps, hvoraf den ene skal holdes i Danmark og den anden på Cypern. Deltagerne bliver såvel EU-unge som unge flygtninge og professionelle tolke.

Målet er, at projektets unge deltagere udvikler venskaber og netværk på tværs af nationale og kulturelle grænser, mens projektet også skal bidrage til at fremme aktivt medborgerskab og en positiv bevidsthed om et interkulturelt Europa blandt både unge europæere og unge flygtninge.

Samtidig vil projektet udvikle og dele nye metoder til at bruge kunst og kultur som et redskab til at fremme integration. På organisationsplan har projektet som mål at facilitere et internationalt og tværfagligt samarbejde, udveksle best practice og sikre et langsigtet netværk.

Forløb hos CDEU var vejen til succes

De mange tusinde kroner i støtte kom til veje ved hjælp af CDEU’s forløb, Genvej til Europa. Herigennem inviteres kulturorganisationer til at fremlægge gode idéer, som har potentiale til at kunne bredes ud på europæisk plan. Findes en god idé, inviteres kulturorganisationen til en række workshops, der har til formål at hjælpe med ansøgningen om EU-støtte, og til sidst i forløbet gives individuel sparring af en konsulent hos CDEU.

Direktør for Swinging Europe, Marie Lilholt, fortæller: “For Swinging Europe har det været meget gavnligt at mødes til workshopdagene med andre kulturinstitutioner, der sad med lignende ansøgninger. I skrivefasen var den individuelle sparring med konsulenterne i Bruxelles af stor betydning for at få ansøgningen formuleret i rette EU-jargon og gjort helt skarp.”

Hvis din kulturinstitution også sidder med en god idé, der ville kunne bredes ud på europæisk plan, så kan du læse mere om Genvej til Europa her.