Ansøgningsrunder

Bæredygtige løsninger inden for bio-baseret plastik søges

17. oktober 2018

Det er anslået, at cirka 12 millioner tons plastaffald årligt havner i naturen, og det sker ofte i havmiljøet, hvor det belaster de marine økosystemer.  

Dette projekt har derfor til formål at imødekomme udfordringen med at genanvende plastaffald og samtidig fremstille et alternativt råmateriale, hvor biomasse indgår som et mere miljøvenligt og CO2-neutralt materiale. Udviklingen af biomasseproduceret plast vil give en positiv effekt inden for rammerne af en cirkulær plastøkonomi, hvor plastgenbrug og genvinding maksimeres.

Udvikling af biobaseret plast

Som en del af EU’s Horizon 2020-program søges derfor nye løsninger inden for bio-baseret plast.
Overordnet skal aktiviteterne i projektet fokusere på løsninger til biobaserede produkter og understøtte EU’s plaststrategi. Aktiviteterne skal omfatte innovativt produktdesign og forretningsmodeller, der muliggør effektive genanvendelses- og genbrugsstrategier, herunder genbrugsmaterialernes sikkerhed. Yderligere skal der arbejdes strategisk med at overkomme tekniske og økonomiske hindringer og markedsbarrierer for biobaseret og kompostérbar plast.   

Finansiering

Kommissionen fremsætter et bidrag på 9 millioner euro. Der vil tilbydes op til 70% af støtteberettigede omkostninger. Mere konkret er finansiering af projektet fokuseret på udvikling af prototype, test og demonstrationsprojekter til at validere den tekniske og økonomiske bæredygtighed af nye produkter og løsningsmodeller på markedet.  

Single-stage deadline 23. Januar 2019 kl. 17:00 

Link til indkaldelse her.  

Find opdateret Horizon 2020 SC2 arbejdsprogram for 2018-2020 her.  

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst