God historie

’Hvis man ikke bruger teknologien til at udvikle læringsrummet, så er det spild af tid’

4. marts 2020

Program for Læring og It ved VIA University College har sat sig i spidsen for et europæisk samarbejde, der via en mentorordning vil hjælpe skoler i hele Europa med den digitale transformation. Det er nemlig langtfra nok at stikke børnene en iPad og så tro på, at de nok skal fange resten selv – hvis vi som samfund vil den digitale transformation, så skal lærerne klædes på til at udvikle deres pædagogiske praksis og undervise børnene i, hvordan de bruger teknologien bedst.

Rasmus Fink Lorentzen fra VIA University College til europæisk partnermøde i CDEU’s lokaler.

Pædagogisk praksis har nøglerolle

Hos VIA University College i Aarhus arbejder Rasmus Fink Lorentzen som lektor og ph.d. ved Program for Læring og It. Han er ikke i tvivl om, at teknologi kan hjælpe børn i deres læring – men han understreger samtidig, at hvis vi som samfund skal fremme en innovativ kultur, så er det vigtigt at satse på den pædagogiske praksis frem for blot at udbrede de teknologiske hjælpemidler:

– Man udvikler ikke en innovativ kultur alene ved at anskaffe teknologien, for børn er ikke automatisk teknologiske vidundere fra start.

– Man udvikler ikke en innovativ kultur alene ved at anskaffe teknologien, for børn er ikke automatisk teknologiske vidundere fra start. De er vant til at bruge it til forskellige formål, men ofte på en lidt overfladisk måde. Hvordan man derimod bedst arbejder med digitale værktøjer, og hvad mulighederne er i forhold til læring, er en praksis, som ikke opstår af sig selv. Heldigvis har vi i skolerne mulighed for at guide børn, men desværre er denne pædagogiske praksis ikke udviklet lige meget rundt om i Europa.

Partnermødet i CDEU’s lokaler i Bruxelles

Vil lave mentor-model for hele Europa

Det er netop den pædagogiske praksis med it, som VIAs Program for Læring og It i samarbejde med fem europæiske partnere vil understøtte i hele Europa. Lige nu arbejder VIA derfor sammen med de fem europæiske partnere om at udarbejde en EU-ansøgning om midler til deres projektidé, som de har navngivet ‘ICTeach – Building a Network for Exchange of Advanced ICT-based Teaching Practices to Bridge the Digital Gap’.

Ligger i tråd med EU’s behov

Idéen ligger godt i tråd med de behov, som Europa-Kommissionen udtrykker i sin strategi for EU’s digitale fremtid, og idéen går ud på at lade de skoler, der har en mindre avanceret praksis på IKT-området, lære af dem, der har en mere avanceret praksis – og det i et tæt samarbejde:

– Den digitale transformation har medført et gab mellem skoler med en innovativ kultur, der understøtter it, og dem, der ikke har det. Her tror jeg på, at vores mentoring-model er et godt bud på, hvordan man kan inspirere og løfte uddannelserne i grundskolerne rundt omkring i systemerne, fortæller Rasmus Fink Lorentzen.

Lærerne har en stor faglig indsigt og dermed også et ansvar, som de må tage på sig, og som handler om at lære børnene at bruge teknologien på måder, hvor den fremmer samarbejde, kritisk tænkning og problemløsning.

‘Udvikler teknologien ikke læringsrummet, spilder vi tiden’

For skal den digitale transformation lykkes, så er det alfa og omega, at lærerne er sig deres digitale ansvar bevidste:

– På VIA oplever vi, at nogle lærerstuderende siger; ’Vi kan intet lære børnene.’ Men det kan lærerne jo godt. For lærerne har en stor faglig indsigt og dermed også et ansvar, som de må tage på sig, og som handler om at lære børnene at bruge teknologien på måder, hvor den fremmer samarbejde, kritisk tænkning og problemløsning. Hvis man ikke bruger teknologien til at udvikle læringsrummet, så er det spild af tid, og så kunne man lige så godt bruge nogle andre værktøjer og metoder, lyder det fra Rasmus Fink Lorentzen.

Mødtes to dage i Bruxelles

Som et led i arbejdet med at lave ansøgningen om EU-midler til projektidéen mødtes Rasmus Fink Lorentzen med de øvrige partnere i projektet i slutningen af februar i CDEU’s lokaler i Bruxelles. For selv om meget kan klares over Skype, har det stadig stor betydning at kunne ses ansigt til ansigt:

– Når det kommer til den her slags samarbejder, er dialog virkelig alfa og omega – og den dialog får man bedst ved at se hinanden fysisk. Derfor var det dejligt, at vi havde mulighed for at låne lokalerne hos CDEU samt at få sparring. Det her var så første fysiske møde, men vi satser jo på, at projektet går igennem, og så vil vi komme til at mødes fysisk flere gange.

– Jeg tror på, at vi på VIA har meget fagligt at byde på i forhold til EU’s programmer, og det er også vores håb, at projektet her kan lede til, at vi synliggør VIA i forhold til fremtidige samarbejder med partnere i EU.

Håber at kunne indgå i fremtidige EU-projekter

Der er i alt seks partnere med i projektet, som foruden danske VIA Univercity College tæller et forskningscenter på Cypern, et universitet i Madrid, et universitet på Cypern, et universitet i Rumænien og en partner i Italien – og for Rasmus Fink Lorentzen og VIA er det bestemt ikke sidste gang, at der vil blive kigget mod EU efter samarbejdspartnere og rådgivning:

– Jeg tror på, at vi på VIA har meget fagligt at byde på i forhold til EU’s programmer, og det er også vores håb, at projektet her kan lede til, at vi synliggør VIA i forhold til fremtidige samarbejder med partnere i EU. Her har CDEU jo også en rolle at spille i forhold til at åbne dørene, fortæller Rasmus Fink Lorentzen.

‘Virkelig spændende at kunne udbrede viden’

Han er sig meget bevidst om den læring, som projektet giver:

– Det at skrive sådan en projektansøgning er jo en læreproces, som betyder, at vi får oparbejdet nogle kompetencer inden for projektledelse, samarbejde og kommunikation, som vi kan omsætte i et projekt, der er realiserbart og som kan skaleres efterfølgende, og arbejdet har helt klart givet blod på tanden for mig. Jeg synes, at det er spændende at komme ud og møde nogen og kunne sætte ting i gang, fortæller Rasmus Fink Lorentzen og fortsætter:

– Jeg har forsket i pædagogisk praksis med it i mange år og lavet en ph.d. om emnet, og det er jo virkelig spændende at se, hvordan vi kan udbrede den viden, vi har, så den kan komme børn til gode ikke bare herhjemme, men i andre miljøer og i andre lande.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA