God historie

’Hvis vi skal gøre op med de negative forestillinger, skal vi både have fat i fortællingen om fremtiden og i mor’

22. januar 2020

Asmildkloster Landbrugsskole står i spidsen for en lang række europæiske partnere, der er gået sammen for at forbedre rekrutteringen til landbrugsfaget. Projektet skal munde ud i en samlet EU-ansøgning, og de mange partnere har netop afholdt møde i Bruxelles for at skærpe projektets fokus. Her nåede de bl.a. frem til, at skal man have fat i de unge, så gælder det om at etablere den nye fortælling om europæisk landbrug, og at fødevareproduktion udover at mætte mange munde også er en del af løsningen på de bæredygtighedsudfordringer, vi sammen står over for – at de unges mødre også er en del af løsningen, overrasker næppe mange.

Partnermøde for de 10 partnere hos CDEU i Bruxelles

Partnere fra både Belgien, Kroatien, Frankrig, Spanien, Italien, Serbien og Finland var i sidste uge samlet til partnermøde i CDEU’s lokaler i Bruxelles. For selv om partnerne kommer fra vidt forskellige egne af Europa, så står de med den samme udfordring: Det er svært at rekruttere de unge til at gå ind i landbrugsfaget.

Partnermøde har skærpet projektets fokus

Derfor er de mange partnere også gået med i det projekt, der ledes af Susanne Joel, som er international koordinator ved Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg Kommune, og som vil forsøge at komme udfordringen til livs på en helt ny måde:

– Vores hovedfokus for at arbejde med rekruttering har vi virkelig fået skærpet over de her tre dages partnermøde, som vi har haft, forklarer Susanne Joel og uddyber:

– Vi vil støtte underviserne i at tage del i rekrutteringsopgaven, og her kigger vi på både de personlige og de praktiske færdigheder. Vi vil også lave en manual i, hvordan man kan arbejde med fagene praktisk, og så vil vi undervejs lave en række videoer, der viser i real time, hvordan vi lærer af hinanden parterne imellem.

Susanne Joel (t.v.) og CDEU’s Elena Nielsen

Skal gøre op med negative forestillinger

Hvad angår videoerne, så er tanken selvfølgelig, at de unge skal motiveres til at se med – men det skal deres mødre også:

– Vi vil selvfølgelig gerne ramme de unge, men vi vil faktisk også gerne ramme mødrene, for vi vil nemlig gerne gøre op med negative forestillinger om det at uddanne sig og gøre karriere inden for landbrugsområdet, forklarer Susanne Joel og fortsætter:
– En landbrugsuddannelse giver f.eks. gode evner inden for økonomi, ledelse og teknologiforståelse, og vi oplever da også ofte, at vores elever efter endt uddannelse bliver headhuntet til jobs uden for landbruget.

Desuden er det planen, at projektet vil lave en policy recommendation, der skal være en guideline til, hvordan man kan køre rekrutteringen. Anbefalingen skal laves både på nationalt og på EU-niveau for at sætte fokus på området.

Partnermøde for de 10 partnere hos CDEU i Bruxelles.

Deadline for ansøgning: 24. marts

De tre dages partnermøde i Bruxelles har givet projektet meget mere form:

– I forhold til at skrive en ansøgning, så ved vi nu, hvad vi vil. Vi har styr på dissimination, impact og context, så nu mangler vi bare at skrive selve ansøgningen. Det skal vi så gøre inden den 24. marts, hvor der er ansøgningsfrist, og så er det bare at vente og se, lyder det fra Susanne Joel.

To associerede partnere med fra Midtjylland

Foruden de mange ovennævnte europæiske partnere deltager også seks associerede partnere i projektet, heriblandt to midtjyske, nemlig Viborg Kommune og Agro Business Park.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA