God historie

Indignation ledte til et stort BANG

16. februar 2022

Da Federico Bortoletto fra aarhusianske Kaospiloterne under coronanedlukningen rejste rundt i Europa, blev han indigneret over, hvor ulige ressourcer de unge i de forskellige lande havde til rådighed, når det kom til deres uddannelse. Indignationen blev startskuddet for projektet BANG – Bridging All Next Generations, som efter nogle bump på vejen og med god støtte fra CDEU har modtaget 1,8 mio. kr. i EU-støtte.

Italienske Federico Bortoletto var efter en årrække i New York på udkig efter en ny måde at arbejde og leve på. På en rejse op gennem Europa sammen med sin kone ville skæbnen, at han drejede til venstre, hvor han skulle have været til højre, så han ikke endte i København, men i stedet i Aarhus. Her blev han introduceret for Kaospiloterne, faldt til, fulgte Kaospiloternes uddannelse og har arbejdet samme sted lige siden.

– Der var bare en svimlende forskel på mængden af ressourcer og vidensbaserede værktøjer, som eleverne havde til rådighed.. Det gjorde mig så vred, for hvordan skulle disse elever nogensinde kunne konkurrere ligeligt mod elever fra Nordeuropa? – Federico Bortoletto, Kaospiloterne

Kæmpestor forskel i ressourcer fra Nord- til Sydeuropa

For et par år tilbage lavede Federico Bortoletto som en del af sit arbejde som Team Leader / Educational Designer and Facilitator for Kaospiloterne et undervisningsforløb for elever i Skanderborg. Eleverne var meget begejstrede for formatet, og han bragte det med sig til Italien og det sydlige Europa – og her var det, at han blev vred:

– Der var bare en svimlende forskel på mængden af ressourcer og vidensbaserede værktøjer, som eleverne havde til rådighed, og det pissede mig virkelig af! Det gjorde mig så vred, for hvordan skulle disse elever nogensinde kunne konkurrere ligeligt mod elever fra Nordeuropa? Ser man på skoler i for eksempel Norge, har de jo mange flere ressourcer til rådighed, også andre end bare IT, forklarer Federico Bortoletto.

Ressourcer er meget mere end IT-udstyr

Med ressourcer mener Federico Bortoletto ikke kun en computer og en internetadgang, men hele setuppet omkring den unge, altså for eksempel også støtten fra forældre og lærere, og Federico Bortoletto fik en idé:

– Hvordan kan vi bringe det, vi gør, et hvilket som helst sted hen i EU, så det ikke afhænger af ressourcer og internetadgang, og så et barn i det landlige Montenegro får de samme chancer? spurgte Federico Bortoletto.

– Hvordan kan vi bringe det, vi gør, et hvilket som helst sted hen i EU, så det ikke afhænger af ressourcer og internetadgang, og så et barn i det landlige Montenegro får de samme chancer? – Federico Bertoletto, Kaospiloterne

Tre dimensioner: Trivsel, kreativitet og samskabelse

For at finde svaret gik han i gang med at interviewe studerende og deres forældre for at få en fornemmelse af alle de involverede, så han kunne finde frem til, hvad de unge manglede i uddannelsen. Han fandt frem til tre dimensioner, som han her forklarer:

– Trivselsaspektet. Det var under corona, så det aspekt var vigtigt. Vi skulle forholde os til, hvordan vi skulle håndtere den unges følelsesmæssige tilstand.

– Kreativitetsaspektet – hvordan kunne dette bruges til at udløse noget, til at overvinde barrierer?

– Ønsket om at forbinde de studerende med større fællesskaber som erhvervsliv og kulturliv. Tanken var undersøge, at hvis vi nu går i gang med et projekt, hvordan kan der så være en tredje modtager af det? Med et engelsk udtryk, så ville vi gå fra ’ego to eco,’ fortæller Federico Bertoletto.

Besluttede at gå efter EU-støtte

Han præsenterede dernæst idéen for Bo Blaabjerg, der er programdirektør ved Kaospiloterne – for de, der ikke måtte genkende navnet, så er det en aarhusiansk uddannelsesinstitution, der er kendt for sin utraditionelle tilgang til læring, og hvis studerende bl.a. lærer at lede og at være entreprenante, så de kan stå rustede til en ukendt fremtid.

Bo Blaabjerg kunne lide idéen, og han tog fat i Louise Godt fra CDEU for at høre, om der var nogen muligheder for at søge EU-støtte til at realisere den. Heldigvis passede det med, at EU’s store program for uddannelse, Erasmus+, lige havde åbnet en indkaldelse, der handlede om kultur, læring, trivsel og unge.

I første omgang fik vi ikke nok point, men vi fik en god feedback, som highlightede vores svage punkter i ansøgningen, og det var en stor hjælp. Louise hjalp os derefter med at skrive den om, og hun var i det hele taget en virkelig en god støtte i den lange ansøgningsproces. Da vi så sendte ansøgningen ind igen til fristen i maj 2021, kom projektet endelig igennem nåleøjet. – Bo Blaabjerg, Kaospiloterne

Måtte igennem to ansøgningsrunder

  • Vi fik Louises hjælp til at skrive vores ansøgning, som vi indsendte i 2020, fortæller Bo Blaabjerg, inden han fortsætter:
  • I første omgang fik vi ikke nok point, men vi fik en god feedback, som highlightede vores svage punkter i ansøgningen, og det var en stor hjælp. Louise hjalp os derefter med at skrive den om, og hun var i det hele taget en virkelig en god støtte i den lange ansøgningsproces. Da vi så sendte ansøgningen ind igen til fristen i maj 2021, kom projektet endelig igennem nåleøjet.

Unge skal lære at tackle sociale, politiske og miljømæssige udfordringer

Dermed var BANG – Bridging All Next Generations – en realitet. Det overordnede mål med projektet er at sætte Europas unge i stand til at tackle stadig mere komplekse sociale, politiske og miljømæssige udfordringer. Det gør projektet ved at støtte unge elever mellem 16 til 18 år og deres læringsfællesskaber med en såkaldt skræddersyet, digital og blandet læringsramme og et program, der er rettet mod at udvikle de unges kreativitet, trivsel og evne til at samskabe.

Vil være med til at bringe ungdomsarbejdsløsheden ned

Projektet søger ligeledes at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i Europa, og netop det aspekt har haft stor indflydelse på valget af partnerne til projektet, som her bliver gennemgået en for en:

POLIMI, Italien

POLIMI fra Italien designer og tester værktøjer og metoder til at lære innovation.

POLIMI er involveret i flere nationale og internationale projekter, og deres ultimative mål er at uddybe og udbrede undervisnings- og læringsinnovation, også ved at styrke bløde færdigheder og tværgående kompetencer.

Da POLIMI blev valgt som partner, talte det også med, at de er placeret i Italien, der er et land med en ungdomsarbejdsløshed over EU-gennemsnittet.

AGRINIO, Grækenland

AGRINIO fra Grækenland er en offentlig efterskole med godt 250 elever i alderen 15 til 18 år og med 30 fuldtidslærere.

Da Grækenland oplever en ungdomsarbejdsløshed på over 25%, kan BANG- projektet være et vigtigt skridt mod at mindske dette procenttal og desuden støtte EU’s ungdomsbeskæftigelsesinitiativ.

VINKOVCI, Kroatien

VINKOVCI fra Kroatien har 80 ansatte og uddanner godt 400 studerende i alderen 15-19 år, hovedsagelig med landlig baggrund, som kommer fra nærliggende landsbyer og for det meste er involveret i familiebrug, kvægavl og planteproduktion.

Skolen uddanner ligeledes en gruppe elever med særlige behov, og så er den tilpasset elever med fysiske handicap.

Også i Kroatien ligger ungdomsarbejdsløsheden over EU-gennemsnittet, og dette har også for Vinkovcis vedkommende haft betydning for, at de blev valgt som partnere.

BIG IDEA, Irland

BIG IDEA fra Irland er en profit for purpose-virksomhed, hvis mål er at inspirere og styrke eleverne til at løse sociale problemer på lokal-til-global skala gennem kritisk tænkning og kreativ problemløsning.

BIG IDEA har god erfaring med at udvikle unges iværksætterevner og selvtillid.

Også Irland døjer med en ungdomsarbejdsløshed over EU-gennemsnittet, hvilket talte for at lade BIG IDEA komme med som projektpartner.

Fakta om projektet

Projektet BANG – Bridging All Next Generations løber fra 28. februar 2022 og præcis to år frem, og af den totale EU-støtte på 1,8 mio. kr. modtager Kaospiloterne selv 500.000 kr.

Mod på et Erasmus+projekt?

Er du blevet nysgerrig på, om et Erasmus+projekt også kunne være noget for din kultur- eller uddannelsesinstitution? Så er du meget velkommen til at kontakte Louise Godt eller en af hendes kolleger her på CDEU – du finder deres kontaktinfo under artiklen her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Louise Godt
EU-rådgiver
Kultur
Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA