Ansøgningsrunder

Indkaldelse til tværnationale projekter, der støtter ungdom eller erhvervsskoleområdet  

11. april 2018

Ny indkaldelse under Erasmus+ nøgleaktion 3: Støtte til politikreform. Denne indkaldelse henvender sig til projektforslag indenfor enten almen uddannelse og erhvervsuddannelse (del 1) eller ungdom (del 2). Går du med projektideer eller arbejder du allerede med projekter inden for et af disse områder, er denne indkaldelse interessant for dig. Projekterne på både del 1 og 2 bør sigte mod: 

  • Formidle og/eller udvide god praksis for inkluderende uddannelses/ungdomsmiljøer og/eller fremme fælles værdier, navnlig iværksat på lokalt niveau.

eller  

  • udvikle og gennemføre innovative metoder og praksis med henblik på at fostre inkluderende uddannelse/ ungdomsmiljøer og fremme fælles værdier i specifikke sammenhænge.  

For projekter tilhørende begge indkaldelsens dele tilskyndes der til aktivt at inddrage rollemodeller samt aktiviteter i forbindelse med det europæiske år for kulturarv i 2018, når det er hensigtsmæssigt.

Afhængig af om du vælger at udvikle projekter inden for del 1 eller 2 findes der specifikke mål for det enkelte område. Læs alle specifikke mål og aktiviteter her. 

Projektets varighed skal være 24 eller 36 måneder.  

Hvem kan søge?  

Offentlige og private organisationer, der er aktive inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom samt samfundsøkonomiske sektorer eller organisationer med tværsektorielle aktiviteter.  

Budget 

Del 1 – Almen uddannelse og erhvervsdannelse har et budget på 12.000.000 EUR.  

Del 2 – Ungdom har et budget på 2.000.000 EUR.  

Det finansielle bidrag kan ikke overstige 80 % af de samlede projektomkostninger og projekter kan ikke opnå støtte der udgør mere end 500.000 EUR.   

Frist  

Indkaldelsen har ansøgningsfrist den 22. maj 2018.  

Informationsdag om indkaldelsen

Den 16. april kl. 14.00 til 17.00, vil der blive afholdt en informationsdag omkring den ovenstående indkaldelse. Denne informationsdag kan webstreames via følgende link.

Yderligere information

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA