Ansøgningsrunder

Indkaldelser til forskningsprojekter på forsvarsområdet  

28. marts 2018

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort en ny række indkaldelser under EU’s samlede forsvarsforskningsprogram. Det sker som led i den forberedende ordning (“Preparatory Action”), der skal bane vej for et nyt, langsigtet forsvarsforskningsprogram fra 2021. Følgende områder søges der forskningsprojekter til:  

  • Projekter, der kan mindske EU’s teknologiafhængighed af tredjeparter ved at udvikle nye metoder, teknologier og/eller komponenter til at sikre EU’s forsvarsautonomi. Der ønskes projektforslag, der kan tilbyde løsninger til sikker håndtering af forsvarsleverancer, da en sikker, troværdig og uforstyrret levering af maskinel, teknologi og delkomponenter er nødvendig for at sikre EU’s militære kraft. Der udvælges ét projekt til denne specifikke indkaldelse og projektet vil modtage midler mellem 1.5-1.9 mio. EUR. Du kan læse mere om denne indkaldelse her. 
  • Udvikling af en databehandlingskomponent, der kan håndtere den stigende mængde datastrøm, som Forsvaret er afhængig af i deres mange forskellige forsvarsapplikationer, som skal kunne håndtere store mængder kommunikation, kryptering, radar og navigation.  Der er derfor behov for både soft- og hardware udvikling, der kan sikre databehandling ved brug af teknologierne system on a chip-teknologien (SoP) eller system in a package (SiP)-teknologien. Der udvælges ét projekt til denne specifikke indkaldelse og projektet vil modtage midler mellem 800.000-12 mio. EUR. Du kan læse mere om denne indkaldelse her 
  • Udvikling af europæisk laser effektor, der inden for det næste årti skal være tilgængelig som forsvarsapplikation. Denne laser skal levere et output svarende til 100 Kw. Der udvælges ét projekt til denne specifikke udfordring og projektet vil modtage midler mellem 400.000- 5.4 mio. EUR. Du kan læse mere om denne indkaldelse her 

Hvem kan søge? 

Danske aktører kan deltage i projektkonsortier og -ansøgninger på lige fod med andre medlemslande, da indkaldelser i den forberedende ordning ikke er omfattet af det danske forsvarsforbehold.  

Informationsmøde om opslagene  

Det Europæiske Forsvarsagentur afholder en informationsdag om de nye opslag under EU’s forsvarsforskningsprogram. Virksomheder, forskningsenheder og andre interesserede aktører kan deltage. Mødet finder sted den 12. april 2018 i Bruxelles. 

Der er åbent for tilmelding til informationsmødet og fristen er den 5. april 2018.  

Frist 

Ansøgningsfristen for alle tre indkaldelser er den 28. juni 2018. 

Yderligere information 

Du kan læse mere på styrelsen hjemmeside her 

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet