Aktuelt

Indstil jeres innovative uddannelsesprojekt til Lifelong Learning Awards 2020

3. marts 2020

Lifelong Learning Platform, der samler mere end 40 aktive organisationer inden for uddannelse og læring, hylder endnu engang kreative og inkluderende læringspraksisser. Det sker med uddelingen af Lifelong Learning Awards 2020, der vil inspirere til nye undervisnings- og læringsmetoder.

Bæredygtige samfund som tema

I år er fokus på bæredygtige samfund, og prisen hylder hele tre initiativer i de følgende tre kategorier:

 1. Læring, der styrker – Læringens fremtid
 2. Læring, der betyder noget – Færdigheders fremtid
 3. Læring, der varer ved – Bæredygtig læring

Hvad får man ud af det?

Prisen kan være med til at sætte fokus på jeres organisation og de innovative og kreative praksisser, som I allerede bruger i jeres organisation. Samtidig vil prisen give adgang til nye netværk, ligesom den kan  bidrage til at øge vidensudvekslingen med andre europæiske organisationer, der alle arbejder med livslang læring.

Hvordan ansøger man?

Man udfylder ansøgningsskemaet via linket her senest 31. august 2020.

Krav til ansøgere

 • Man kan ansøge som person, en organisation/institution eller som et projekt;
 • Initiativet skal involvere uddannelse og læring;
 • Man kan ansøge indenfor formelle, ikke-formelle eller uformelle praksisser og undervisningsmiljøer;
 • Initiativet kan være tiltænkt alle aldersgrupper og evt. flere aldersgrupper;
 • Initiativet skal være tværsektorielt og gerne involvere fx civilsamfundet, skoler, fagforeninger, erhvervslivet og universiteter;
 • Initiativet må ikke være ældre end 4 år;
 • Initiativet må ikke allerede været blevet bevilliget en anden europæisk pris;
 • Ansøgere skal være over 18 år og skal være europæisk statsborger eller aktiv i EU’s medlemslande.

Yderligere information om Lifelong Learning Platform

LifeLong Learning Platform (LLL) er en paraplyorganisation, som samler 42 europæiske organisationer inden for uddannelse, ungdom og sport. Organisationen repræsenterer mere end 50.000 uddannelsesinstitutioner inden for formel og uformel læring.

Lifelong Learning Week i slutningen af året

Udover at hylde innovative uddannelses- og læringspraksisser arrangerer LLL også hvert år Lifelong Learning Week, som sætter fokus på Sustainable Societies og vil finde sted i Bruxelles mandag d. 30. november til fredag d. 4. december 2020. Vi vender tilbage til efteråret med yderligere information vedrørende dette arrangement.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA