Arrangementer

Infodag om Det Europæiske Innovationsråd i København med forskningskommissær Moedas

28. maj 2019

Hvis du er hurtig, kan du komme med til infodag den 6. juni i København, hvor EU’s forskningskommissær vil fortælle om mulighederne i Det Europæiske Innovationsråd (EIC). BEMÆRK: Tilmelding senest 30. maj.

Forskningskommissær Carlos Moedas. Photo credit: Jennifer Jacquemain, EU

Når forskningskommissær Carlos Moedas den 6. juni lægger vejen forbi København, så er det for at gøre særligt opmærksom på, hvilke muligheder der ligger i Det Europæiske Innovationsråd (EIC), der for 2019-2020 har afsat over 22 milliarder kroner til at udvikle og opskalere fremtidens europæiske teknologier.

De mange milliarder skal støtte den europæiske innovationsindsats, og dagen vil således være oplagt for innovative virksomheder, der overvejer at søge om EU-støtte.

På besøg i hele Europa

Besøget i København den 6. juni varer fra 14.00 til 17.00 og er en del af kommissærens europæiske roadshow, der fører ham rundt på besøg i alle EU-medlemsstater i de kommende måneder.

Dagens program vil særligt henvende sig til de virksomheder, der er nysgerrige på de mange muligheder i EIC og på programmets ansøgningsproces.

Tid og sted

Dato: 6. juni 2019 fra kl. 14.00 til 17.00
Sted: DTU Skylab, Diplomvej, building 373A, 2800 Kgs. Lyngby

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på dette link senest den 30. maj 2019 – bemærk: Begrænset antal pladser!

Yderligere info

Ønsker du at høre mere om mulighederne i EIC, så tøv ikke med at kontakte en af vores konsulenter på området.
Kontaktinfo finder du under artiklen her.

Program for den 6. juni 2019

Moderator: Marianne Thellersen – Senior Vice President for Innovation and Entrepreneurship at DTU.

Tid

Emne

14.00-14.10 Welcome by Rector Anders Overgaard Bjarklev
14.10-14.25  Opening remarks by Commissioner Moedas
14.25-15.00 The European Innovation Council – A Global, European and Local Perspective

Jim Snabe – Chairman at A.P. Møller – Mærsk and Siemens: High Level Group of Innovators

Anja Boisen – Professor at DTU and Vice-Chairman at Innovation Fund Denmark: From excellent science to excellent innovation

Lars Frølund – Research Director at Massachusetts Institute of Technology: The European Innovation Council – The legacy of the US (D)ARPA model for breakthrough innovation

15.00-15.05  Short break
15.05-16.00 How to apply – Technical walkthrough on how to apply for EIC Pathfinder and EIC Accelerator
DG RTD, European Commission
16.00-16.05 Closing remarks by Marianne Thellersen
16.05-17.00 Networking reception

 

Baggrund for EIC

USA og Kina giver EU baghjul i innovationen

De mange milliarder i støtte, der ligger i EIC, skal ses i lyset af, at EU er alvorligt bagud ift. både USA og Kina, når det gælder innovation. Virksomheder i EU investerer således mindre i innovation end deres amerikanske og kinesiske konkurrenter, og venturekapital er desuden underudviklet i Europa.

I EU findes der således kun 33 nystartede virksomheder, som vurderes at have en værdi på over 1 mia. USD (de såkaldte unicorn start-ups), mens der findes 151 i USA og 83 i Kina.

One-stop-shop for forskning og virksomheder

EIC testes lige nu i en pilotfase under forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020, og det vil så blive fuldt ud implementeret under det næste forsknings- og innovationsprogram, Horizon Europe, der løber fra 2021-2027. Tanken er, at EIC skal være en ’one-stop-shop’, der byder på et enkelt, men effektfuldt forløb for disruptiv, teknologisk forskning og for innovative, europæiske virksomheder med potentiale til at blive opskaleret.

Intro til EIC's to hovedelementer: Pathfinder og Accelerator

EIC’s hovedelementer er følgende to store delinitiativer:
1) EIC Pathfinder, som støtter excellent disruptiv forskning, og
2) EIC Accelerator, der støtter opskalérbare, innovative virksomheder.

For virksomheder gives der både mulighed for finansiering i form af bevilling og lån. Udover Pathfinder og Accelerator vil EIC også tilbyde understøttelse af projekters markedsmodning samt adgang til rådgivning og sparring. Endelig vil også de nuværende Horizon-priser blive en del af EIC. Horizon-priserne belønner de mest innovative løsninger med op til 10 mio. EUR (74,6 mio. kr.). På nuværende tidspunkt er der udlovet priser til den bedste løsning inden for samfundsudfordringer såsom opfindelse af innovative batterier til brug for el-køretøjer, produktion af anvendeligt, syntetisk brændstof gennem kunstig fotosyntese, samt udvikling af et varslingssystem for vektorbårne sygdomme.

Mere om EIC Pathfinder Pilot

EIC Pathfinder Pilot samler en række eksisterende EU-støtteprogrammer for nytænkende forskere. Formålet er at understøtte udviklingen af avanceret teknologi i forskningsstadiet. For at fremme udviklingen af ny teknologi gives der økonomisk støtte til tværgående, tværfaglig forskning. EIC Pathfinder Pilot samler de tidligere Future and Emerging Technologies-programmer (FET) under en hat. Konkret vil EIC Pathfinder Pilot være omfattet af de to underprogrammer 1) ’FET-Open’, der er et bottom-up-styret program, som henvender sig til nytænkende forskere, og 2) ’FET-Proactive’, der sigter mod at løse specifikke samfundsmæssige udfordringer ved at bringe forskningsmiljøer sammen.

FET-Open understøtter særligt forskning i det tidlige stadie. Det er op til konsortier at foreslå idéer til fremtidens nye teknologier Alle forskningsideer er således relevante, hvis de er lovende, ambitiøse og gør nye opdagelser inden for den etablerede forskning. Det forudsættes, at forskningsprojekter udføres af et dygtigt, tværfagligt forskningsteam, som udforsker nye forbindelser mellem forskellige discipliner. Af denne grund skal forskningsprojekter være bistået af mindst tre juridiske enheder fra tre EU-medlemsstater eller associerede lande. Gevinsten af vellykkede projekter kan være enorm, da det kan munde ud i uventede opdagelser, som har en positiv indflydelse på samfundet. Som følge heraf evalueres forskningsprojekter på deres potentiale til at generere nye markeder samt påvirke samfundet og samfundsøkonomien positivt. Der gives op til 3 mio. EUR (22,3 mio. kr.) i støtte pr. projekt. 100 % af et forskningsprojekts omkostninger finansieres samt 25 % i overhead. Der er ansøgningsfrister for indkaldelserne til FET-open hhv. d. 18. september 2019 og d. 13. maj 2020.

I tillæg til dette program gives der gennem støtteprogrammet ’FET Innovation Launchpad’ økonomisk støtte på op til 100.000 EUR (746.000 kr.) til tidligere FET-projekter (finansieret af FP7 eller Horizon 2020). Dette gøres for at transformere de opnåede forskningsresultater til social eller økonomisk innovation. For denne ordning er der ansøgningsfrister d. 22. oktober 2019, d. 19. februar 2020, d. 9. juni 2020 og d. 27. oktober 2020.

FET-Proactive går ud på at stimulere frembringelsen af fremtidens vigtige teknologiske løsninger. For at nedbringe de etablerede paradigmer og stimulere nye videnskabelige landvindinger forsøger EIC at få de eksisterende forskningsgrupper etableret i nye interdisciplinære forskningsmiljøer. Det ønskes derfor, at forskere med forskellige baggrunde går sammen og udvikler innovationsprojekter, som skaber forudsætningen for nye teknologiske gennembrud. Dette forsøger EIC at facilitere ved at fastlægge en række bestemte temaer. For hvert forskningsprojekt gives der 4 mio. EUR (29,8 mio. kr.). Forskningsprojektet skal have en tidshorisont på fire år. Der er ansøgningsfrist d. 3. september 2019.  De fastlagte temaer for 2019 er:

  • Kunstig intelligens med mennesket i centrum: Der søges efter initiativer, som bygger videre på den eksisterende forskning, men samtidig er eksplicitte omkring de algoritmiske systemer, som de intelligente maskiner bygges på. Dette er nødvendigt, hvis brugere skal stole på og acceptere kunstig intelligens.
  • Trådløse apparater og enheder, som kan implanteres: Der ledes efter forskningsprojekter, som kan udvikle nye biomedicinske teknologier i form af intelligente, implanterbare enheder med henblik på applicering i sundhedsvæsenet.
  • Gennembrud af bæredygtige energikilder for fuld nedbringelse af CO2-udledningen: Da bæredygtige energikilder er et af ​​de største samfundsmæssige udfordringer lige nu, efterspørges tværfaglig forskning indenfor energiproduktion med det formål at kunne producere energi rent og billigt.

Mere om EIC Accelerator Pilot

EIC Accelerator Pilot er et EU-støtteprogram, som booster små og mellemstore virksomheder, der udvikler innovative produkter, tjenester eller forretningsmodeller, og som har ambitioner om hurtigt at overvinde markedsbarrierer og udnytte deres markedspotentiale. For at skabe flere såkaldte ’unicorns’ – nystartede selskaber med en værdi over en mia. dollars – og drive økonomisk vækst i EU støttes innovative markedsmodne projekter med stor risiko og stor gevinst. Uden økonomisk tilskud vil mange innovative projekter ikke blive sat i gang, da der er en betydelig produktions- og markedsrisiko forbundet ved at føre dem ud i praksis.

EIC Accelerator bygger på det tidligere EU-støtteprogram ’SMV Instrumentets Fase II’. Alle projekter kan støttes, såfremt de tilbyder nyskabende produkter, processer eller services, der møder brugernes efterspørgsel, og har potentiale til at komme ind på nye markeder. Evalueringen af ansøgningerne indeholder også interviews som en del af den samlede vurdering. Dette stiller større krav til ansøgerne ift. personligt at kunne præsentere den europæiske værdi af projektets innovationspotentiale. Interviewene er desuden med til at sikre, at bemandingen på de finansierede projekter er passende.

Der gives økonomisk støtte fra 0,5 mio. EUR (3,7 mio. kr.) på op til 2,5 mio. EUR (18,6 mio. kr.) pr. projekt. Et projekts samlede omkostninger bliver imidlertid maksimalt dækket med 70 %. Der gives støtte til aktiviteter inden for udvikling og test af produkter. Der er særligt fokus på demonstration ved f.eks. at gennemføre tests, prototyper, design og innovative processer. Et typisk innovationsprojekt varer et til to år. Som et nyt element er der også mulighed for, at virksomheden kan supplere støttetilskuddet med finansiering med på op til 15 mio. EUR (112 mio. kr.).

Dette låneelement henvender sig til virksomheder, som har modtaget støtte, men som mangler at investere i anlæg og andet for at kunne opskalere.

Parallelt med projektets gennemførelse og afslutning tilbydes virksomhederne hjælp og rådgivning til bl.a. markedsforberedelse og kommercialisering gennem en lang række innovationsaktiviteter. Denne hjælp tilbydes i samarbejde med Enterprise Europe Network og indbefatter bl.a. rådgivning om patentansøgning, hjælp til at finde yderligere finansiering, introduktion til private investorer samt andre kommercielle aktiviteter.

Der åbnes for ansøgninger d. 5. juni 2019, og der vil være ansøgningsfrister d. 9. oktober 2019, d. 8. januar 2019, d. 18. marts 2020, d. 19. maj 2020 og d. 7. oktober 2020.

Indtil d. 5. september 2019 kan der også søges om støtte til ’SMV Instrumentets Fase I’, som efter denne dato afvikles. I dette program gives der økonomisk støtte på 50.000 EUR (370.000 kr.) til forundersøgelser og udvikling af forretningsplaner for små og mellemstore virksomheder. Dette kan vedrøre undersøgelser af produkters tekniske anvendelse og kommercielle potentiale som f.eks. risikovurderinger, analyser af ophavsrettigheder og markedsundersøgelser. Projektet varer typisk 6 måneder. Det er ikke nødvendigt at søge SMV Instrumentets Fase 1, før man søger SMV Instrumentets Fase 2.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst