God historie

Ingen produkter må blive til affald: EU-ansøgning om 83 mio. kr. er afleveret

27. april 2021

Et stort dansk partnerskab med Region Midtjylland i spidsen har søgt EU om 83 mio. kroner til et projekt, der kan anvise nye, konkrete veje for affald og cirkulær økonomi. Visionen er, at ingen produkter må blive til affald, og CDEU har været dybt involveret i ansøgningsprocessen for det omfattende projekt.

Vores affald i dag – hvad enten det er tagsten, vaskemaskiner, cowboybukser, pålægsemballage eller køkkenstole – skal enten kunne genbruges eller genanvendes. Det er målet med projektet “CE Beyond Waste,” som netop har ansøgt EU’s LIFE IP-program om hele 83 mio. kr.

Ansøgningen har et samlet budget på 138 mio. kroner, og projektet er sat til at løbe fra 2022-2029.

Vi er efterhånden på CDEU ved at have oparbejdet stor ekspertise, når det kommer til denne type af LIFE-projekter, der involverer et særdeles stort antal partnere, og som har Region Midtjylland i spidsen. – Birgitte Karnøe Frederiksen, leder af det grønne team på CDEU

42 forskellige partnere i samlet front

Bag ansøgningen står Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen samt 39 andre partnere, heriblandt talrige kommuner og affaldsselskaber fra de to regioner. Vi har på CDEU været dybt involveret i hele ansøgningsprocessen:

  • Vi er efterhånden på CDEU ved at have oparbejdet stor ekspertise, når det kommer til denne type af LIFE-projekter, der involverer et særdeles stort antal partnere, og som har Region Midtjylland i spidsen. Her er LIFE-projektet Coast to Coast Climate Challenge kongeeksemplet, som vi på CDEU fortsat er dybt involveret i, og som med 31 partnere fra et væld af forskellige sektorer søger at klimatilpasse Midtjylland bedst muligt til fremtiden, lyder det fra CDEU’s chefkonsulent og leder for vores grønne team, Birgitte Karnøe Frederiksen, der fortsætter:

Potentiale til at skabe varige forandringer

  • Disse omfattende LIFE-projekter har virkelig potentiale til at skabe varige forandringer. Vi er derfor også glade for på CDEU at have arbejdet tæt sammen med Region Midtjylland og de mange partnere om at lave endnu en LIFE-ansøgning og derved have bidraget til det forpligtende samarbejde på tværs af Midtjylland om grøn omstilling.

Det er helt afgørende, at vi forebygger affald. Man skal vide, hvad og hvordan noget kan bruges, når man ikke længere har brug for det, eller det er gået i stykker. – Jørgen Nørby (V), formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, medlem af Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer samt medlem af CDEU’s bestyrelse.

Vil forebygge affald samt fremme genbrug & genanvendelse

I projektet vil partnerne sætte fokus på at øge forebyggelse af affald samt på genbrug og genanvendelse af produkter og materialer. Det kan være tekstiler, plast, byggematerialer, elektronik og biomasse, som forbliver i kredsløb i stedet for at ende som affald. Projektet søger også at højne bevidstheden om betydningen af forbrugsvaner og indkøb gennem samarbejder med skoler, borgere og uddannelsesinstitutioner.

Omstilling fra affald skal accelereres

I Danmark ligger vores gennemsnitlige ressourceforbrug langt over de fleste andre lande – f.eks. er Danmark det land i Europa, der genererer mest husholdningslignende affald pr. indbygger: Ca. 816 kg om året.

’Brug for at blive klogere, hvis vi skal nå i mål’

– Det er helt afgørende, at vi forebygger affald. Man skal vide, hvad og hvordan noget kan bruges, når man ikke længere har brug for det, eller det er gået i stykker. Det er utrolig komplekst, men det er jo en udfordring, som alle lande står med. I Danmark skal vi implementere en national affaldsplan og dermed også EU’s affaldsdirektiv. Vi har brug for at blive klogere, hvis vi skal nå i mål, og den viden kan andre lande også bruge. Så jeg håber, at vores ansøgning slipper gennem EU’s nåleøje, siger Jørgen Nørby (V), der er formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling og medlem af Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer. Han sidder desuden som medlem af CDEU’s bestyrelse.

Ansøgningen her samler et stærkt felt af interessenter på tværs af administrative grænser og organisationer og viser, at Midtjylland er klar til at være i fronten i Europa på cirkulær økonomi. – Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Midtjylland er klar til at være i front i Europa på cirkulær økonomi

CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, ser desuden store perspektiver for EU i projektet:

– Skal vi lykkes med den grønne omstilling i Europa, så skal der udvikles og implementeres innovative og sammenhængende løsninger. Ansøgningen her samler et stærkt felt af interessenter på tværs af administrative grænser og organisationer og viser, at Midtjylland er klar til at være i fronten i Europa på cirkulær økonomi. Dermed sender vi også et tydeligt signal til EU om, at vi ønsker at bidrage til den fælleseuropæiske indsats på dette område, både når det gælder udvikling og implementering af løsninger.

Bygger videre på mangeårig indsats

Projektet CE Beyond Waste skal bygge videre på den mangeårige indsats på cirkulær økonomi, som Region Midtjylland har gennemført i samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv og egen organisation.

Det er flot, at vi har fået samlet så bredt et partnerskab omkring affald og cirkulær økonomi. For mig er det både et signal om, at det er vigtigt, og et signal om, at ingen kan løse den grønne omstilling alene. – Flemming Knudsen (S), næstformand i udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland og medlem af Danske Regioners udvalg for regional udvikling og EU.

– Det er flot, at vi har fået samlet så bredt et partnerskab omkring affald og cirkulær økonomi. For mig er det både et signal om, at det er vigtigt, og et signal om, at ingen kan løse den grønne omstilling alene. Jeg håber, at EU vil se positivt på vores ansøgning, og jeg er overbevist om, at vi kan finde den nødvendige medfinansiering i Region Midtjylland, siger Flemming Knudsen (S), næstformand i udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland og medlem af Danske Regioners udvalg for regional udvikling og EU.

Fakta om ansøgningsprocessen

Parterne bag CE Beyond Waste-ansøgningen søgte i 2020 om at få lov til at sende en ansøgning. Det fik de godkendelse til i november 2020, og undervejs har EU bidraget med 750.000 kroner til at forberede selve ansøgningen til LIFE IP-projektet.

11 projekter har i denne omgang søgt EU om medfinansiering til et LIFE IP-projekt, men kun en håndfuld får opfyldt ønsket. Gruppen bag CE Beyond Waste-projektet venter svar på ansøgningen fra EU’s LIFE-fond inden sommerferien.

De 42 partnere bag CE Beyond Waste-ansøgningen er: Region Midtjylland (lead), Region Hovedstaden og de øvrige regioner, Miljøstyrelsen, Central Denmark EU Office (CDEU), samt 34 kommuner/affaldsskaber, universiteter og NGO’er.

Værd at vide om EU’s LIFE-program

LIFE er EU’s miljø- og klimaprogram, hvor LIFE IP (Integrerede Projekter) kan søges til at gennemføre nogle af EU’s centrale miljølove og –strategier, som vi også skal leve op til i Danmark. CE Beyond Waste-projektet handler således om EU’s affaldsdirektiv, som den danske affaldsplan skal leve op til. Projektet støtter også EU’s Handleplan for Cirkulær Økonomi – af grundpillerne i European Green Deal.

LIFE IP-projekter løber som regel over 6-10 år og har mange partnere involveret. EU LIFE finansierer op til 60 pct. af projektet, mens parterne selv finansierer resten. Projektet skal tjene som eksempel for andre regioner og lande, der skal gennem samme eller lignende omstilling.

LIFE IP-projekter skal både løfte et kerneområde (f.eks. national affaldsplan), men samtidig og bidrage til andre EU-områder som fx omstilling til cirkulær økonomi, klimatilpasning og øget biodiversitet. I dette tilfælde vil CE Beyond Waste og alle projekterne under den paraply have som overordnet formål at minimere affald og implementere den nationale affaldsplan.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling