Gode historier

International inspiration til at skabe ny innovationskultur

7. januar 2015

Region Midtjylland kom på CDEU’s foranledning med i Interreg-projeket InnoMot for tre år siden. Resultatet af projektet for regionen er en masse erfaring med, hvordan man skaber nye innovationskulturer i virksomhederne. Dette vil få indflydelse på indsatser for regional udvikling fremover ved i højere grad at gå efter ændringer i innovationsadfærd. Dette vil spille ind i en revurdering af forretningsmodellerne og ikke kun implementeringen af innovationsprojekter.

Partnere i InnoMot til konference i Region Midtjylland i juni 2013.

Gennem InnoMot-projektet har Region Midtjylland indhentet konkrete erfaringer med indsatser inden for:

  • Udvikling af innovationskultur, Valencia
  • Socialøkonomiske virksomheder, Lille
  • Oplevelsesøkonomi og detailhandel i yderområder, Pamplona
  • Universitetssamarbejder om videnformidling til SMV’er, Bologna

Men Region Midtjylland har også selv meget at byde på, og da 26 repræsentanter fra partnerregionerne var på besøg, fik de mulighed for at lade sig inspirere af disse midtjyske initiativer:

  • Future Food Innovation
  • Genvej til ny viden
  • Innovationshospital Horsens
  • Cirkulær Økonomi

Især Lodz i Polen og Meath i Irland regner med at overføre erfaringerne med Genvej til ny viden til konkrete indsatser i deres regioner, og projektet er således med til at placere Region Midtjylland på Europa-kortet som Innovation Front Runners.

Til sidst sørgerede CDEU desuden for at afslutte projektet på fornem vis ved at organisere den afsluttende konference i Europa-Parlamentet, samt stille lokaler til rådighed til det sidste møde i projektgruppen.

Hvis du er interesseret i at vide mere om InnoMot kan du finde mere information her.

Hvis du har spørgsmål vedr. CDEU’s arbejde og kontorets service kan du kontakte CDEU på info@centraldenmark.eu.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst