Gode historier

Kære læsere af EU-fokus

16. december 2015

Direktør for CDEU, Lars Holte Nielsen.

Vi skal snart sige farvel til 2015 og goddag til et nyt år. Først og fremmest vil jeg gerne takke alle vores samarbejdspartnere og ejerkreds for et godt samarbejde. Vi har i løbet af 2015 haft mange gode og konstruktive møder her hos os i Bruxelles samt hjemme i Midtjylland. Engagementet har vist os, at der er midtjysk interesse for EU og stor nysgerrighed over for EU’s muligheder. Vi vil også i 2016 være klar med råd og vejledning til alle midtjyske aktører, og alle spørgsmål store som små bydes velkommen.

2016 bliver året, hvor vi introducerer et nyt CDEU. Vi vil på mange måder være det gode gamle CDEU, som I kender, men vi vil i 2016 være under udvikling.

Vores bestyrelse vedtog tidligere på året en ny strategi for CDEU, som sætter retningen for vores arbejde i de kommende år. I kan læse strategien her. Med den nye strategi har vi diskuteret ambitionerne fremover for den midtjyske indsats i Bruxelles sammen med vores ejerkreds. Det har foreløbigt ført til, at Region Midtjylland opjusterer sin finansiering af kontoret. Aarhus Universitet ser også et behov for en endnu mere strategisk tilgang til EU-arbejdet og en stærkere tilstedeværelse i Bruxelles, så CDEU vil fremover også engagere sig mere i forskningsområdet. På denne baggrund regner vi med at kunne ansætte 2 nye medarbejder på CDEU i starten af 2016, som skal bidrage til, at Midtjylland får endnu mere ud af de muligheder, som EU og Europa tilbyder.

Vi tror på, at der er masser af opgaver at tage fat på for Midtjylland i Bruxelles. I 2015 rundede vi den halve milliard i hjemtag af EU-midler, og vi skal også fremover have klar fokus på at sikre midtjyske projekter adgang til EU-finansiering. Men det handler ikke kun om penge, det handler også om, at Midtjylland er en engageret deltager i europæiske projekter, og at vi er en synlig og attraktiv samarbejdspartner, som sætter sit præg på EU. Alt dette glæder vi os til fortsat at arbejde sammen med jer om i 2016.

På vegne af alle medarbejderne på CDEU ønsker jeg jer en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i 2016.

Lars Holte Nielsen

Direktør